Форумът с българско и международно участие, организиран от Българската асоциация по радиология (БАР), продължава до 29 септември

Най-съвременните методи за диагностика, лечение и технологични практики в областта на Образната диагностика, Нуклеарна медицина, Лъчетерапия, Медицинска физика и Радиобиология обсъждат от вчера български и международни специалисти на националната инициатива в Конгресен център Принцес в София.

Основен обект на дискусиите са новите възможности на технологиите през 21 век, които отварят съвсем друг поглед на медицинската практика към иновативни методи за диагностика и лечение. Семинарът засяга теми като стандартите за качествен контрол на провежданите изследвания с основен акцент върху ограничаване облъчването на пациентите при подлагане на образни изследвания.

Друг важен момент в практическото развитие на изброените области, а именно обучението на нови специалисти и разитието на човешките ресурси, също ще се разгледа на специални Образователни сесии. За първи път форумът включва толкова много дисциплини, вследствие на тенденциите за все по-интегрирана работа на тесни специалисти за постигане на по-добри професионални резултати. В програмата са заложени много практически уъркшопи с разглеждане на конкретни пациентски случаи. Лектори и гости на конгреса са водещи специалисти по Образна диагностика, Лъчетерапия, Медицинска физика, Радиобиология. В презентациите и дискусиите ще участват специалисти от Франция, Унгария, Израел, Италия, Австрия, Швейцария, Германия, САЩ, Португалия, Русия, Турция и др.

Международната връзка на конгреса е осигурена чрез представяне на Европейската асоциация по радиология, а специалната сесия „Европа среща БАР” има за цел да покаже възможностите на Европейските структури за следдипломни квалификации и обучения.

Този национален конгрес е и първият по рода си, акредитиран от Съюза на европейските медицински специалисти (UEMS). Делегатите ще получат кредитни точки, които ще се признават при медицинско обучение във всички страни от Европейската общност с възможност за адаптиране и за САЩ и Канада.

Президент на XV национален конгрес по радиология е доц. д-р Галина Кирова, началник на Клиниката по Образна диагностика в Токуда Болница София и председател на Българското дружество по кардиоторакална рентгенология.

Свързани отделения