Форумът засегна мултидисциплинарните подходи в лечението на недребноклетъчен рак на белия дроб

Второ поредно обучително събитие, организирано от Отделенето по Медицинска онкология се състоя в Болница Токуда като предостави възможността на специалисти по онкология, лъчелечение, хирургия, образна диагностика и пулмология в страната, да осъвременят познанията си и да дискутират темата за най-ефективните терапии при недребноклетъчен карцином на белия дроб. Сред гостите на събитието бяха специалисти от Токуда и други лечебни заведения в страната. 

Мултидисциплинарен подход в лечението на един от най-разпространените видове рак бе фокусът на научно обсъждане, което включи гледните точки на различни специалисти. Съвместната терапия комбинира хирургия, лъче- и лекарствено лечение. 

Форумът откри д-р Сашка Рускова, зам.-изпълнителен директор на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, която изтъкна важността на събитието за болницата.

Д-р Желязко Арабаджиев, началник на отделението по Медицинска онкология бе модератор на събитието и откри лекционната програма с темата за мултидисциплинарните подходи при лечението на ранен, локално авансирал и метастазирал недребноклетъчен белодробен рак. 

Кога е възможно оперативното лечение и кога е задължително, представи доц. Цветан Минчев, началник на отделението по Гръдна хирургия в Болница Токуда. Той направи обзор на множество клинични случаи, малка част от огромния опит на неговия екип по отношение на хирургичните подходи при това заболяване.

Д-р Стоянка Георгиева от отделението по Лъчелечение и радиохирургия представи съвременните възможности за лъчетерапия и отличните резултати, които дават новите лъчеви модалности. В продължение на темата д-р Таня Златанова презентира новите стандарти за химио-лъчелечение при ранно открит недребноклетъчен белодробен карцином. Д-р Красимир Орешков представи съвременните химиотерапевтични програми и възможностите, които бъдещето се очаква да предложи като лечение на тези болни.

Срещата включи и няколко интерактивни практически сесии, представяне на стандартите на европейската асоциация по медицинска онкология и широки дискусии по темата.

Събитието е част от поредица обучителни форуми, инициирани от отделението по Медицинска онколгогия, посветени на специфични социалнозначими онкологични заболявания, най-новите терапевтични схеми и подходи за лечението им.

 

 

Свързани отделения