Евро-азиатско дружество по болести на гърдата проведе Първия си Конгрес в Истанбул

Екип на МБАЛ Токуда Болница София взе участие в учредяването на Евро-азиатско дружество по болести на гърдата (Euro- Asian Mastology, European- Asian Society for Breast Disease) и в провеждането на Първия Конгрес на дружеството в Истанбул между 14-ти и 16-ти април 2011 година.  Представители на водещи научни институти и лечебни заведения от четиридесет и пет страни се обединиха около целта за предоставяне на качествени, навременни и достатъчни грижи за превенция и лечение на болестите на гърдата чрез  научен обмен, обмяна на опит и добри практики.  За председател на дружеството бе избран водещия проф. Умберто Веронези от Европейския Онкологичен Институт.

Екипът на МБАЛ Токуда Болница София в лицето на Второ хирургично отделение, ръководено от д-р Росен Панов, получи и признание за научните си и клинични постижения, както и за базата си, която отговаря на всички световни стандарти като е избрана за една от двете болници за участие в международен проект за използване на роботизирана хирургия за лечение на заболявания в областта на корема, отделителната система и млечната жлеза.

Свързани отделения