Нов лечебен метод за провеждане на комбинирана лъче-, химио- и имунотерапия при пациенти с неоперабилен недребноклетъчен карцином на белия дроб (стадии III A, III Б) се прилага в отделенията по Лъчетерапия и радиохирургия и Медицинска онкология

Новият лечебен подход представлява приложение на едновременно лъче- и химиотерапия и последваща имунотерапия и е според най-новите стандарти на Американското дружество по клинична онкология (ASCO). 

Отделението по Лъчетерапия и радиохирургия прилага този метод, при който се докладват най-добри резултати в общата преживяемост и свободна от заболеваемост преживяемост и стартира кампания с безплатни прегледи за пациенти с неоперабилен недребноклетъчен карцином на белия дроб. 

Прегледите се извършват всяка сряда в часовете между 10 и 12 часа в отделението по Лъчетерапия на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда. Пациентите могат да запазят своя час на тел. *5544 и 02/ 403 4000, като уточнят, че се записват за безплатен преглед неоперабилен рак на белия дроб при д-р Стоянка Георгиева, лъчетерапевт.

“Ракът на белия дроб засяга над 1,8 млн. души в световен мащаб. Данните сочат, че от всички онкологични заболявания ракът на белия дроб е най-често срещаната причина за смърт при мъжете и втората при жените, след рака на гърдата. У нас карциномът на белия дроб е най-честото злокачествено заболяване при мъжете и петото по честота при жените. Всяка година ракът на бял дроб отнема живота на 270 хил. души само в Европа. С това лечение се надяваме да облекчим достъпа на болни до специалист и да съкратим времето до начало на лечението”, споделя д-р Георгиева.

 

Свързани отделения