Новостите в лечението на предсърдното мъждене и превенцията на внезапната сърдечна смърт бяха фокус на 5-ия национален конгрес по кардиостимулация и електрофизиология, който се проведе в курорта Златни пясъци от 17 до 19 май.

Събитието е организирано от Съсловно сдружение по кардиостимулация и електрофизиология в България. Председател на Сдружението е  д-р Васил Трайков, началник отделение по Инвазивна електрофизиология и кардиостимулация в болница Токуда.  Сред участниците в конгреса бяха признати международни специалисти от Великобритания, Швейцария, Чехия, Германия, Сърбия.

Събитието цели повишаване нивото на квалификация на всички медицински специалисти, ангажирани с диагностика, превенция и лечение на пациенти с аритмии.

Акцент на конгреса бе колаборацията на специалистите електрофизиолози с кардиолозите от клиничната практика и специалистите по инвазивна кардиология.

Сред основните теми бяха сърдечното мъждене и внезапната сърдечна смърт. 

“България няма достатъчно добре изградена система за реакция при случаи на внезапна сърдечна смърт”, сподели д-р Трайков, цитиран от радио Фокус и допълни, че  голяма част от хората със сърдечни заболявания загиват именно от внезапна сърдечна смърт. Това е “състояние, което настъпва внезапно, когато поради някаква причина сърцето спира да изпомпва кръв. В огромния процент от случаите това са именно аритмии - най-вече животозастрашаващи камерни тахиаритмии, особено при пациенти със структурни сърдечни заболявания. Проблемът наистина е сериозен, защото отнема много животи“, заяви д-р Трайков.

Оказването на първа помощ и адекватна медицинска грижа на пациентите с това състояние в България трябва да се подобри в много отношения. В момента, когато случайният минувач види паднал човек на улицата, трябва да има знанията да реагира адекватно, като започне незабавно реанимационни мероприятия. Следващата стъпка в спасяването на пациента е навременното пристигане на линейката с възможност за дефибрилация, за да се възстанови сърдечния ритъм. Ако са взети тези мерки, след транспортиране в лечебното заведение шансът за оцеляване на пациента нараства значително.

Профилактиката на по-нататъшни такива епизоди на внезапна смърт включва импантиране на устройства, наречени имплантируеми кардиовертери – дефибрилатори. „Те имат много по-сложна електроника от пейсмейкърите, която позволява това устройство да разпознае патологичния бърз ритъм и да го погаси, чрез високочестотна стимулация или чрез подаването на високоволтов електрически импулс, който да терминира ритъмното нарушение”, обясни д-р Трайков.

По думите на д-р Трайков, целият този континиум от мерки за спасяване на човека с внезапна смърт и последващата профилактика на нови епизоди трябва да се дискутира и да се положат усилия да постигнем нивото, което са постигнали другите европейски държави.

България е на едно от последните места по брой имплантирани  кардиовертер дефибрилатори. Лидер в това отношение e Германия с 334 имплантации на 1 милион население, средноевропейското ниво е около 100 дефибрилатора на 1 милион, а в България са само 10 на 1 милион души. Имплантираните устройства в България за година не надвишават 90-100, при пряко нуждаещи се около 300 души, които представляват най-високорисковата група пациенти, които биха имали най-голяма полза от имплантацията на кардиовертер-дефибрилатор.

Инвазивната електрофизиология предлага възможности за пълно дефинитивно излекуване на много от ритъмните нарушения на сърцето последством катетърна аблация. Тя е ефективна при над 70-80% от случаите на предсърдно мъждене и над 90% при състояния като предсърдно трептене, надкамерна тахикардия и др. Тя е от изключително значение и при случаите на чести камерни тахикардии при пациенти със структурни сърдечни заболявания. Овладяването на аритмията при тези пациенти подобрява прогнозата на пациентите. Методът е изключително ефективен и при пациенти със здрави сърца с камерни екстрасистоли.

Освен голям обем дейност в областта на инвазивната електрофизиология и катетърнат аблация в двете модерни ангиографски зали на отделението по Електрофизиология към Клиниката по Кардиология на болница Токуда се извършва широк спектър от високоспециализирани изследвания и процедури при ритъмни и проводни нарушения на сърдечната дейност. Отделението има висок капацитет за имплантиране на песмейкъри и устройства, които предотвратяват внезапната сърдечна смърт - кардиовертер-дефибрилатори при животозастрашаващи камерни аритмии, ресинхронизираща терапия при сърдечна недостатъчност и ляв бедрен блок и др.

Снимки: Съсловно сдружение по кардиостимулация и електрофизиология

Свързани отделения