Д-р Енвер Тахир гостува на Клиниките по Образна диагностика и Кардиология, където ще се проведат стрес-МР изследвания на сърцето 

Д-р Енвер Тахир от Университетската болница в Хамбург, Германия ще сподели своя опит при провеждане на специализирано стрес-МР изследване на сърцето със своите колеги от Клиниките по Образна диагностика и Кардиология в Токуда Болница София на 3 и 4 ноември 2016 г. 

Стрес миокардната перфузия, проведена в хода на магнитно-резонансно изследване е неинвазивен метод за функционална оценка на нискостепенни коронарни стенози и при определяне на т.нар. “виновна” плака при дву- и три съдово заболяване на миокарда. Изследването е включено в рутинния протокол за предпроцедурна оценка на болни с нетипична презентация на коронарна болест и навлиза широко в кардиологичната практика в целия свят.

Чрез определяне на степента на перфузиране на миокарда в покой и при стимулация с медикаменти, има възможност за неинвазивна оценка на кръвоснабдяването на миокарда. Нарастващите доказателства от клинични и прогностични проучвания силно подкрепят прилагането на магнитно-резонансната образна диагностика на миокардна перфузия като диагностичен и прогностичен инструмент за насочване на терапията в клинични условия. 

Д-р Тахир е рентгенолог с насоченост към сферата на кардиорентгенологията. Работи в отделение по диагностична и интервенционална радиология на Университетски медицински център Хамбург-Епендорф в Хамбург, Германия като основните му интереси са насочени към неинвазивни образни методи за тъканна характеристика на миокарда.

Д-р Енвер Тахир ще презентира своя опит от Клиниката в Хамбург, след което на мултидисциплинарен колегиум ще бъдат представени пациенти, показани за провеждане на стрес-МР изследване. Същите ще бъдат извършени в клиниката по образна диагностика на Токуда Болница София. В екип ще работят д-р Тахир, доц. Кирова, д-р Гелев, д-р Ненкина, д-р Адам и д-р Парапунова.

 

 

 

Свързани отделения