Трима души с тежки камерни тахикардии бяха подложени високоспециализирано лечение от проф. Йозеф Кауцнер, д-р Васил Трайков и екипа на Токуда 


Световноизвестният електрофизиолог проф. Йозеф Кауцнер гостува на колегите си от Токуда Болница София по програма на Европейското дружество по аритмии. С негова помощ трима пациенти бяха лекувани по нова специализирана методика в отделението по Електрофизиология и кардиостимулация на Клиниката по Кардиология. Пациентите с тежки тахикардии бяха подложени на т.нар. катетърна аблация - инвазивна процедура, включваща приложение на високочестотен ток за елиминиране на аритмогенните зони в сърдечния мускул. За някои от процедурите бе приложен високоспециализиран подход – достъп от външната страна на сърцето – перикарда, чрез пункция под гръдната кост.

„И тримата пациенти са с данни за тежки, животозастрашаващи камерни тахикардии, в следствие на различни заболявания на сърцето. Те имат вече имплантирани кардиовертер дефибрилатори, които обаче невинаги могат да се справят с тежките и продължителни пристъпи на аритмия. С помощта на проф. Кауцнер успяхме да открием зоните, отговорни за аритмиите, и независимо къде се намират те – дали от вътрешната или външната страна на сърцето, извършихме катетърна аблация и по този начин успяхме да намалим до минимум възможността за изява на тахикардиите и да повишим качеството на живот на тези пациенти, както и да подбрим тяхната преживяемост.” – разказа д-р Васил Трайков, началник на отделнеието по Електрофизиология и кардиостимулация в Токуда.

Единият от пациентите е с аневризма на лявата камера след миокарден инфаркт. При него е имало чести епизоди на камерна тахикардия, с които устройството не се справя оптимално. Същият пациент има и епизод на т.нар. електрическа буря – множество последователни епизоди на камерна тахикардия, налагащи включване на устройството. При другия пациент има увреждане на левокамерната функция, което води до фиброза на миокарда. Уредът и тук се справя трудно, поради високата честотата на шоковете. Третият пациент страда от аритмогенна деснокамерна дисплазия, при която мускулът на дясната камера на сърцето се замества от мастна тъкан. Тахикардиите са много тежки, с изразена симптоматика и продължителност до 24 часа.

При всички пациенти катетърната аблация е утвърден начин за лечение на камерните тахикардии, особено в случаите, когато епизодите са чести и налагат чести шокове или други интервенции от страна на имплантираните устройства. При двама от пациентите се налага достъп не само отвътре на сърцето, което е конвенционалния подход, но и отвън, където съществуват зони на аритмия – методика, в която проф. Кауцнер е специалист. 

Д-р Васил Трайков е участвал в уъркшоп воден от проф. Кауцнер в Прага по програма на Европейското дружество по аритмии. Посещението му в Токуда е продължение на тази визита и е много ценно за натрупването на опит от екипа и поддържането на нови високоспециализирани методики в лечението на ритъмни нарушения. 

Проф. Кауцнер завежда Клиниката по Кардиология в Института по Клинична и експериментална медицина в Прага, Чехия. Инвазивната лаборатория, за която отговаря, е сред водещите в света – там се извършват по 1000 аблации на сърцето годишно. Специализирал е в САЩ и Великобритания, участва редовно в конгреси, автор е на множество научни трудове.

Свързани отделения