Проф. Кауцнер от Института за Клинична и експериментална медицина в Прага и д-р Васил Трайков извършиха няколко сложни процедури при ритъмни нарушения

Семинар с провеждане на сложни случаи на живо от електрофизиологичната лаборатория и теоретично представяне на най-актуалните методи за инвазивно лечение на ритъмни и проводни нарушения се състоя в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда. По време на събитието бяха използвани технологичните възможности на новата  зала за електрофизиологични процедури, с която отделението по Инвазивна електрофизиология и кардиостимулация вече разполага. Лектор и водещ изследванията и процедурите бе един от най-известните специалисти по ритъмни нарушения на сърцето в света - проф. Йозеф Кауцнер.

Заедно с д-р Васил Трайков, началник на отделението по Инвазивна електрофизиология и кардиостимулация към Клиниката по Кардиология в Болница Токуда, специалистите извършиха две сложни процедури при пациенти с камерни тахиаритмии. При единия от пациентите е налице левокамерна аневризма вследствие на преживян в миналото миокарден инфаркт. Това състояние предразполага към развитие на тежки животозастрашаващи аритмии. Този пациент е бил имплантиран с кардиовертер-дефибрилатор, но епизодите на аритмии са били чести. Това е наложило и извършването на процедурата. За диагностиката и лечението на тези аритмии специалистите използваха свръхмодерна система за сърдечна картография CARTO. Използвана е и нова система за вътресърдечен ултразвук, която дава възможност за подобряване на прецизността на процедурата и намаляване на възможността за възникване на усложнения. Подобна система за вътресърдечен ултразвук към настоящия момент се използва рутинно само в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда.  

Това е второ посещение на проф. Кауцнер в Болница Токуда по покана на д-р Трайков в рамките на три години с перспектива визитите за обмяна на опит да станат честа практика в отделението. С помощта на новата електрофизиологична зала, възможностите за лечение на сложни ритъмни и проводни нарушения се увеличават значително, а екипът получава възможност за повишаване на уменията и придобиване на ценен опит.

Проф. Кауцнер е началник на Клиника по Кардиология в Института за Клинична и експериментална медицина (IKEM) в Прага. Електрофизиологичната лаборатория, в която работи, е сред водещите в света с над 1000 извършени аблации на сърцето годишно. Той е хабилитиран от Карловия университет в Прага. Член на Европейската асоциация на кардиолозите, Дружеството по сърдечен ритъм в САЩ и Европейската асоциация по ритъмни нарушения. Автор на множество научни статии, лектор на международни кардиологични събития.

Свързани отделения