Нов метод за обезболяване посредством минималноинвазивна интервенция ще бъде демонстриран в Токуда на 8 и 9 февруари 2017 г.

Презентация относно иновативен метод за обезболяване чрез криоаналгезия ще се проведе в Болница Токуда на 8 февруари 2017 г. Новата техника ще бъде представена от д-р Игор Филиповски, анестезиолог с богат опит в сферата на криоаналгезията и основател на няколко криоцентъра в Копенхаген, Дания. Презентацията ще бъде последвана от извършване на процедурата върху подходящи пациенти на 8 и 9 февруари.   

Криоаналгезията е терапевтичен метод, базиран на временно прекъсване на сетивните функции в избрани структури на нервната система чрез прилагане на ниска температура. Това е едно от иновативните средства за облекчаване на болката чрез минималноинвазивна интервенция и показва много добри резултати при пациенти, при които традиционните подходи са незадоволителни. 

Процедурата представлява прекъсване на нервните импулси, отговорни за болката чрез ниска температура, посредством въвеждане на уред, наречен криосонда през кожата до мястото, където се намират съответните нерви.  Интервенцията е минималноинвазивна, провежда се под местна упойка и е подсигурена от редица системи за безопасност и контрол. Криоаналгезията показва висока ефективност - в наблюдаваните случаи след процедурата болката намалява или изчезва за период от 6 месеца до 2 години. Прилага се с голям успех при неврологични заболявания, болкови синдроми, ортопедични и травматични болки, постоперативни болки, болки, вследствие на онкологични заболявания.

Някои от областите на приложение включват: болка в областта на лицето, болка в сакро-илиачната става, пудентална болка, пелвисна болка, постоперативни болки след торакотомия, мастектомия и др., дегенерация на интервертебралните стави, синдром на болезненото рамо, тенис-лакът, болки в коляното, карциномна болка и др.

Предстои процедурата да бъде рутинно въведена и прилагана в специализирания кабинет за лечение на болката в Болница Токуда.