Уролозите на Токуда конструираха пикочен мехур лапароскопски

Въвеждаме последните световни достижения, разказва д-р Калоян Давидов, провел за първи път у нас тази интервенция

Пациент на 62 години бе опериран от рак на пикочния мехур чрез лапароскопски метод и в рамките на същата интервенция бе изграден нов пикочен мехур. Иновативният подход бе приложен от екипа на д-р Калоян Давидов – медицински директор и началник на отделението по Урология на МБАЛ „Токуда Болница София“.

Отстраняването на целия пикочен мехур чрез лапароскопска хирургия, когато е засегнат от злокачествено заболяване, е рутинна операция в Токуда Болница София, която се провежда в рамките на 2 часа, разказва д-р Давидов. Естествената еволюция на урологичната хирургия е конструирането на органа да бъде извършено чрез същата оперативна техника, а именно да се ползва направения лапароскопски достъп вместо класически разрез за отворена операция.

Ползите за пациента са по отношение не само на по-малка травматичност, но също така се избягва загубата на течности и електролити, присъщи на отворената хирургия за конструиране на пикочен мехур.

„Двата метода са сравними като краен резултат, но при лапароскопската хирургия в такива случаи световният опит показва близо 10% съкращаване на болничния престой поради по-бързото възстановяване“, подчертава д-р Калоян Давидов. Според него основното предизвикателство пред специалистите е да преодставят на пациентите си достъп до съвременните хирургични похвати, които се извършват в най-добрите центрове в света. Прилагането на подобни техники е част от стратегията за развитие на отделението по Урология на Токуда в посока ендоурология – иновативен дял на урологията, който залага на щадящи едноскопски и лапароскопски процедури с ниска кръвозагуба и кратък възстновителен период.

По време на операцията е отстранен целият туморен обем и е изграден нов пикочен мехур. Решението да се приложи за първи път този метод е поради обстоятелството, че състоянието на пациента не позволява трансуретрална резекция (ТУР), а налага радикално лечение. Интервенцията и следоперативният период протичат нормално и без усложнения, като пациентът ще бъде проследяван от уролозите на Токуда в амбулаторни условия. 

Снимка: Васил Къркеланов

Свързани отделения