Трета част от поредицата обучения на Клиниката по Образна диагностика в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда ще засегне компютърно томографските протоколи за изследване на глава, гръден кош, корем и малък таз.

Курсът ще се проведе онлайн на 14 май 2021 г. от 15.00 часа през платформата Google Meet, като участието е безплатно. 

Модулът е предназначен за рентгенолози, рентгенови лаборанти, медицински физици, студенти, специализанти и всички с опит и интерес в областта на компютърната томография. Тази част от обучението ще покаже логиката и последователността при изграждане на КТ протоколи за отделни групи анатомични области.

Създаването на КТ протокол и въвеждането му в клиничната практика по образна диагностика е трудна и нетривиална задача, която изисква съвместна работа от висококвалифициран мултидисциплинарен екип от рентгенолог, рентгенов лаборант и медицински физик.

Програма на обучението

Линк за присъединяване: https://meet.google.com/cqm-znaa-gok  

Ако желаете сертификат за участие в събитието, моля изпратете трите си имена на email: ct_course@abv.bg 

Поредицата обучения от курса Компютърна томография е организирана в четири последователни модула, чиято цел е да обяснят основните принципи на получаване на образа при КТ изследванията, техническите параметри, имащи отношение към качеството на образа и логиката при изграждане на протоколите при отделните групи пациенти. Програмата позволява участие в избрани модули или във всички модули последователно. 

 

 

 

 

Свързани отделения