На 8 и 9 юни 2012г. ще се проведе Третата национална конференция на рентгеновите лаборанти. Теми:

1.Оптимизация на протоколите за контрастиране;

2.Основни параметри при МРТ изследването;

3.Старото и новото в ангиографията;

4.Протоколи и грешки при мамографското изследване;

5.Редукция на дозата. Качествен контрол

 

Свързани отделения