Пилотен проект, свързан с регистрацията и анализа на лъчевото натоварване ще позволи на Токуда Болница да следва една от основните тенденции в диагностичната радиология и грижата за сигурността на пациента. За целта е инсталиранa система DoseWatch (General Electric Healthcare) за контрол, управление и оптимизация на радиационната доза, получена от компютъртомографския апарат VCT 64.

“Използването на DoseWatch системата ще е от изключителна полза при управление на качествения контрол в Клиниката по Образна диагностика на Токуда Болница София", казва доц.Галина Кирова, завеждащ Клиника по Образна диагностика. Ежедневният анализ на данните ще е основа, на базата на която ще може да се стандартизират протоколите на изследване, да се оптимизират физичните параметри и респективно, да се редуцира облъчването на пациента при запазване на качеството на образа. Това е приоритетна задача на рентгенолози и производители на рентгенова апаратура в цял свят и следвайки тази тенденция, участваме в пилотния за страната проект с надежда за популяризиране и стандартизиране на качествения контрол в диагностичната рентгенология.”

Обучението на персонала за работа ще се проведе на 27 март 2013 г. в Клиниката по Образна диагностика на Токуда Болница София.

Свързани отделения