Първи модул на тематичен курс „Компютърна томография“ за рентгенолози, рентгенови лаборанти, медицински физици, студенти, специализанти и др. ще се проведе в аулата на Болница Токуда на 6 март от 13 часа. 

 В рамките на четири последователни модула курсът ще обясни основните принципи на получаване на образа при КТ изследванията, техническите параметри, имащи отношение към качеството на образа и логиката при изграждане на протоколите при отделните групи пациенти. Курсът позволява участие в избрани модули или във всички модули последователно

Целта на първия модул е запознаване с физичните основи на рентгеновата диагностика. Устройство на КТ уредба. Принципи на формиране на КТ образа. Качество на образа. Физични характеристики. Запознаване с основните дозиметрични величини – CTDI, DLP, SSDE. Методи за реконструкция, визуализация и обработка на образа.

Регистрационната такса за първия модул е в размер на 20 лв. и можете да я заплатите на този линк bit.ly/CT-tax

*Желаещите да получат акредитационни точки от БАПЗГ е необходимо да заплатят допълнителна такса 6,00 лв. на място.

Свързани отделения