Създадената организация осигурява безопасни изследвания за всички останали нуждаещи се пациенти 

В Клиниката по Образна диагностика на Болница Токуда е създаден алгоритъм за провеждане на образни изследвания за пациенти с COVID-19 и едновременно безопасно обслужване на всички останали пациенти. Организацията цели да осигури разделяне на потоците пациенти и да ограничи до минимум рисковете за пациентите с онкологични, кардиологични, неврологични и други заболявания, които имат нужда от образни изследвания. 

Специалистите в клиниката извършват рентгенови изследвания на ковид позитивни пациенти в часовете между 10.00 и 11.00 часа преди обяд, и между 16.00 и 17.00 часа след обяд. Ако пациент е със съмнение или доказан COVID-19 в тежко състояние, той се приема и третира като спешен в ковид зоната на Спешно отделение, където се извършват рентгенови изследвания с мобилен апарат. В указания график коридорът вдясно от централния вход се затваря, като се допускат само екипирани специалисти и записаните за изследване пациенти. През останалото време сме осигурили безопасен коридор за всички останали пациенти, включително тези, които желаят да направят профилактични изследвания след боледуване от COVID-19. 

Напомняме, че за пациенти със съмнение или позитивен тест за COVID-19 има отделен вход вдясно от Централния вход на болницата. В т.нар. ковид зона на Спешно отделение или Спешно отделение 2 се извършва регистрацията, прегледите и изследванията на тези пациенти, които са отделени от останалите.  

Създадената организация не допуска смесване на потоците и позволява безопасно извършване на образните изследвания на пациентите с различни от COVID-19 състояния. 

Моля, бъдете отговорни и спазвайте установения ред и движение в болницата, спрямо определения график! Нека пазим взаимно както пациентите, рискови за заразяване и тежко протичане на инфекцията, така и семействата си и специалистите в лечебното заведение!

Свързани отделения