В рамките на Национална конференция за онкопластичния подход при хирургическото третиране на рака на млечната жлеза бяха разгледани двете основни стратегически цели на съвременната хирургия на млечната жлеза:

1.Постигане на онкологична сигурност чрез щадящи операции.
2.Постигане на  добри естетически резултати чрез използване на специални пластично-реконструктивни прийоми.

Специалистите от Второ хирургично отделение на МБАЛ "Токуда Болница София" изнесоха презентации, в които споделиха професионалния си опит в съвременната хирургия на млечната жлеза.

Свързани отделения