За лекциите и практическата част пристигнаха 45 чуждестранни специалисти от 7 държави

Над 200 души от 7 различни страни се събраха на симпозиум в Токуда Болница, организиран от Българската асоциация на лъчетерапевтичните лаборанти (БАЛТЛ) под патронажа на IAEA и ESTRO и съвместно с Токуда Болница и СБАЛОЗ. Днес и утре на лекции и практически дискусии се обсъждат обездвижването и позицинирането на пациенти по време на лъчелечение. Семинара откриха Ивет Паянова - директор на курса, председател на БАЛТЛ и старши рентгенов лаборант в отделението по Лъчетерапия и радиохирургия на Токуда, д-р Румен Лазаров - началник на отделение по Лъчетерапия и радиохирургия в Токуда и национален консултант по Лъчелечение, проф. Татяна Хаджиева - председател на Гилдията на лъчетерапевтите. 

Курсът има основна цел да повиши познанията и квалификацията на лъчетерапевтичните лаборанти – специалисти с изключително значение за обслужването на пациентите с онкологични заболявания по време на лъчелечението. Програмата е ориентирана към всички категории медицински специалисти, чиято ежедневна практика налага разбиране, познаване и прилагане на подобни методи, включително рентгенови лаборанти, лекари и медицински физици. Лектори са специалисти и представители на компании-прозиводители на имобилизационна апаратура от България, Белгия, Германия, Унгария, Великобритания, Франция, Турция, Сърбия, Босна и Херцеговина, Македония. 

Това е четвърти подобен курс на Българската асоциация на лъчетерапевтичните лаборанти, всички проведени в Токуда Болница. Интересът към практическите семинари нараства и събитието тази година е посетено от най-голям брой специалисти. Това показва и покачващото се значение на лъчетерапевтичните лаборанти като част от лечението на онкологично болни пациенти.

Симпозиумът, както и предишните, е стъпка в процеса за синхронизиране обучението на Българските лъчетерапевтични лаборанти с европейските стандарти и попълване на липсващите моменти в обучението на специалистите. На инсталираните в момента в страната 15 линейни ускорителя работят 117 лъчетерапевтични лаборанти, като европейският стандарт за този брой апаратура изисква наличието на още 75. 

Свързани отделения