Събитието се организира от Българското дружество по сомнология

Лекции и дискусии с водещите специалисти в България в нарушенията на съня могат да бъдат посетени свободно от лекари и пациенти на втория научно-практически семинар, посветен на Международния ден на съня, които ще се проведе на 16 март, събота, в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда.

Пациентите, страдащи от нарушения на съня, както и техни близки и заинтересовани по темата, са добре дошли на събитието. Те ще имат възможността да зададат своите въпроси на специалистите в две отделни дискусии - в часовите диапазони между 10.50 и 11.30 часа и между 13.20 и 14 часа. 

Лекциите са ориентирани в две сесии, в които ще бъдат засегнати най-често срещаните проблеми със съня: безсъние, дневна сънливост, хиперсомнии, здравословни проблеми, свързани със съня, обструктивна и централна сънна апнея и свързаните с тях заболявания, както и други важни и интересни теми.

Лектори ще бъдат едни от най-добрите специалисти по медицина на съня у нас: проф. Иван Стайков, началник Клиника по Неврология и медицина на съня в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, проф. д-р З. Захариев, председател на Българското Дружество по Сомнология, проф. д-р Л. Хараланов, доц. д-р П. Колев, доц. д-р М. Миланова, доц. д-р К. Терзийски, д-р Ф. Алексиев, д-р Л. Грозев

Мисията на Световния ден на съня - 15 март - е популяризиране на важни здравословни аспекти, свързани със съня и бодърстването, спомагане на превенцията и информиране за възможностите за справяне с проблемите със съня. Медицината на съня е сравнително непопулярен раздел на медицинската наука, въпреки че нарушенията на съня са сред най-честите проблеми в съвременното ежедневие. Те са причина за влошаване на качеството на живот и са рискови фактори за развитие и на сериозни болестни състояния. 

Програма

Качественият сън е качествен живот 

втори научно-практически семинар, посветен на международния ден на съня   

Организиран под егидата на Българското Дружество по Сомнология

16 март 2019 г.

Аула, 9-етаж, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда


09.00-09.15 ч Регистрация

09.15-09.30 ч Откриване

Проф. д-р З. Захариев, председател на Българското Дружество по Сомнология

Проф. д-р Ив. Стайков, началник Клиника по Неврология, Аджибадем Сити Клиник болница Токуда 

09.30-11.30 ч Нарушения на съня – I  част

Модератори: проф. д-р З. Захариев, проф. д-р Л. Хараланов, доц. д-р П. Колев

09.30-09.50 ч Безсъние – класификация, етиология, видове  

Лектор: доц. д-р П. Колев

09.50-10.10 ч Хиперсомнии 

Лектор: проф. д-р З. Захариев

10.10-10.30 ч Сърдечно-съдови проблеми по време на сън

Лектор: проф.д-р Л. Хараланов

10.30-10.50 ч Двигателни нарушения свързани със съня

Лектор: проф. д-р Ив. Стайков

10.50-11.30 ч Ръцете горе - Съвместна дискусия

Пациентите питат - специалистите отговарят

11.30-12.00 ч Кафе пауза 

12.00-14.00 ч Нарушения на съня – II  част

Модератори: проф. д-р Ив. Стайков, доц. д-р М. Миланова, доц. д-р К. Терзийски

12.00-12.20 ч Обструктивна сънна апнея – патогенеза, клиника, лечение 

Лектор: доц. д-р М. Миланова

12.20-12.40 ч Централна сънна апнея - патогенеза, клиника, лечение    

Лектор: доц. д-р К. Терзийски

12.40-13.00 ч Дневна сънливост и шофиране - опасна комбинация

Лектор: д-р Ф. Алексиев

13.00-13.20 ч Обструктивна сънна апнея – има ли алтернативна терапия

Лектор: д-р Л. Грозев

13.20-14.00 ч Ръцете горе - Съвместна дискусия

Пациентите питат - специалистите отговарят

14.00-14.10 ч Закриване

Проф. д-р З. Захариев, председател на Българскато Дружество по Сомнология

Проф. д-р Ив. Стайков, началник клиника по неврология, Аджибадем Сити Клиник болница Токуда

14.10-15.10 ч Обяд