Конференция за лекари - ендокринолози, специализанти по вътрешни болести и общопрактикуващи лекари, организира отделението по Ендокринология на Токуда Болница София по случай Световния ден на диабета - 14 ноември.

Семинарът ще се състои на 16 ноември (сряда) от 14:00 до 16:30 ч. в Рапортната зала на Токуда Болница на 9 етаж. Лекциите включват доклади за новостите при лечението на диабет тип-2, както и представяне на клинични случаи от лекарите в отделението по Ендокринология на Токуда Болница. Курсът е сертифициран от БЛС. Желаещите да го посетят могат да заявят своето присъствие в Дирекция „Научна и учебна дейност“ Токуда Болница София, тел. 02/403 4221. Регистрационна такса не се изисква. 

Световният ден за борба с диабета се отбелязва всяка година на 14 ноември по решение на Международната Диабетна Федерация и Световната здравна организация, в отговор на нарастващата тревога за бъдещето на милионите хора, страдащи от заболяването. По данни от 2013 г. на Международната Диабетна Федерация (МДФ) със захарен диабет, в България живеят 577 000 души, като 427 000 са с диагностицирано заболяване, а 150 000 имат диабет, но не знаят за това и не се лекуват. Това е 9,6% от възрастното население.

Програмата за семинара можете да разгледате тук:

Свързани отделения