Какво предимство дава QClear реконструкцията на PET-CT изображения за диагностиката на пациентите?

  • Разграничава се нормалното от необичайното поглъщане, особено в региони с високо поглъщане на фона.
  • Малки лезии стават видими, особено в лимфните възли, белите дробове и черния дроб.
  • Точността на изследването се увеличава

Всичко това, съчетано с опита на професионалистите работещи в Отделението по Нуклеарна медицина на Аджибадем Сити Клиник, дава сигурност на лекарите, насочващи своите пациенти за провеждане на тази важна част от цялостната диагностика, че ще получат възможно най-точни насоки от своите колеги за поставяне на диагноза, стадиране и избор на адекватно лечение, на време.

QClear реконструкцията на PET-CT изображения се прилага рутинно в Болница Токуда и в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост.

Свързани отделения