Единственото пълно ръководство по асистирана репродукция, предназначено за акушер-гинеколози и за специалисти по асистирана репродукция, вече може да бъде закупено

Книгата „Практическо ръководство по асистирана репродукция“, издадена под редакцията на д-р Сашо Райков, акушер-гинеколог от Центъра за Асистирана репродукция на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда има за цел да запознае по-широк кръг от лекари със специфичната проблематика на двойките с репродуктивни проблеми, така че те да бъдат третирани правилно и адекватно, преди да потърсят клиниките за асистирана репродукция.

Изданието е плод на авторски екип на доказали се професионалисти с дългогодишна практика в медицината - д-р Сашо Райков и д-р Мефтуне Шефкетова, специалисти от Центъра за асистирана репродукция на Болница Токуда, проф. Радка Аргирова, дм, вирусолог от Клинична Лаборатория на болницата, Тодор Чаушев, биолог и Димитринка Цанева, ембриолог. Автор на рецензията д-р Петър Игнатов, д.м., акушер-гинеколог.

Книгата цели да се разработят протоколи, които да са кратки, максимално отговарящи на всекидневните нужди на клиниката, на базата на световната практика и съобразени с българската нормативна база.

В рамките на 195 стр. структурирани в 4 раздела, 45 теми представят експертно, но стегнато и информативно основните насоки в методиката на диагностиката и лечението на инфертилната двойка чрез методите на асистирани репродуктивни техники (АРТ).„Мотивацията на целия авторски екип бе фактът, че страната ни се нарежда на едно от водещите места в Европа по брой реализирани процедури за медицински асистирана репродукция, но до момента липсваше издадено ръководство по темата. Целта му е да бъде в полза както за специалисти по акушерство и гинекология, така и за двойките, на които им предстоят посещения в кабинета по асистирана репродукция“, сподели д-р Райков.

При създаването на ръководството са използвани реномирани и доказани източници на информация като: документи на Европейското общество по човешка репродукция и ембриология (ESHRE), Американското общество по фертилитет (AFS), Американското общество по репродуктивна медицина (ASRM), Националния институт за клинично съвършенство на Великобритания (NICE), Испанската асоциация по фертилитет (SEF), както и научна литература от източници като Cohrane library, Fertility and Sterility, Human Reproduction и др.

„Независимо че в България има значителна нужда от един базисен и подробно разписан учебник по репродуктивна медицина, който периодично да се преиздава според новостите в тази област, можем само да приветстваме това първо по рода си практическо ръководство по асистирана репродукция и да благодарим на авторите, и в частност на д-р Сашо Райков, за неговото издаване.“, рецензира д-р Георги Николов.

Изданието може да се закупи от специализирани книжарници за медицинска литература или да се поръча на e-mail sraikov@abv.bg

Съдържание на „Практическо ръководство по асистирана репродукция“

под редакцията на д-р Сашо Райков
© Сашо райков, Тодор чаушев, Мефтуне Шефкетова, Радка Аргирова, Димитринка Цанева, 2020 г.
ISBN: 978-619-7491-18-0
Езикова редакция: И. Митева и В. Цъклева
© Издател: Централна медицинска библиотека, Медицински университет

ГЛАВА I. Изследване на двойка с репродуктивна дисфункция

Първична консултация и изследване на двойки с репродуктивна дисфункция - Сашо Райков

Спермален анализ – нормални стойности и интерпретация - Тодор Чаушев

Оценка на овариалната функция – изследвания и интерпретация - Сашо Райков

Тубарен фактор – изследвания и интерпретация - Мефтуне Шефкетова

Маточен фактор – изследвания и интерпретация - Мефтуне Шефкетова 

Ехографско изследване в асистираната репродукция - Сашо Райков

ГЛАВА II. Патология, свързана с репродуктивна дисфункция 

Идиопатичен стерилитет (ис) - Сашо Райков

Аменорея - Сашо Райков

Синдром на поликистозните яйчници (pcos) - Сашо Райков

Хиперпролактинемия - Сашо Райков

Вродена надбъбречна хиперплазия (внх) - Мефтуне Шефкетова

Патология на щитовидната жлеза и влиянието ѝ върху репродукцията - Сашо Райков

Преждевременна овариална недостатъчност - Сашо Райков

Инфекциозни трансмисивни заболявания и асистирана репродукция - Сашо Райков, Радка Аргирова

Сифилис - Мефтуне Шефкетова

Ендометриоза и репродукция - Сашо Райков

Ендометриоза – хирургично лечение - Сашо Райков 

Миома и асистирана репродукция - Сашо Райков

Ендометриална патология – полипи, сраствания, хиперплазии и значението им в репродукцията - Сашо Райков

Маточни малформации в резултат на нарушено развитие на мюлеровите канали - Сашо Райков

Хидросалпинкс - Мефтуне Шефкетова

ГЛАВА III. Третиране на двойка с репродуктивна дисфункция

Репродуктивна фармакология - Сашо Райков

Индукция на овулацията за интраутеринна инсеминация - Сашо Райков

Контролирана овариална симулация за ivf на пациентка с предикция за нормален отговор - Сашо Райков

Контролирана овариална стимулация за ivf на пациентка с предикция с екстезивен (свръх)отговор - Сашо Райков

Контролирана овариална стимулация за ivf на пациентка с предикция за лош отговор - Сашо Райков

Неконвенционална контролирана овариална стимулация - Сашо Райков

Критерии за канцелиране на контролирана овариална хиперстимулация (кох) - Сашо Райков 

Контролиран коитус - Мефтуне Шефкетова

Интраутеринна инсеминация (партньорска и непартньорска) - индикации, методика - Мефтуне Шефкетова

Ivf – индикации, метод, оплождане – класическо ivf и icsi - Сашо Райков, Димитринка Цанева

Фоликулaрна пункция - Сашо Райков

Ембриотрансфер - Сашо Райков

Подготовка на ендометриума за трансфер на замразени ембриони (FET) - Сашо Райков

Донорска програма - Мефтуне Шефкетова

Витрификация. Съвременни методи за криосъхранение на гамети и ембриони - Димитринка Цанева

Преимплантационен генетичен тест - pgd/pgs - Димитринка Цанева

Неуспешна имплантация (ни) - Сашо Райков

Повтарящи се аборти (па) - Мефтуне Шефкетова

ГЛАВА IV. Усложнения при асистираната репродукция

Овариален хиперстимулационен синдром (охсс) - Сашо Райков

Превенция на многоплодна бременност в асистираната репродукция - Сашо Райков

Извънматочна (ектопична) бременнност - Сашо Райков

Хемоперитонеум - Сашо Райков

Торзия на яйчника - Сашо Райков

Инфекция след фоликуларна пункция - Сашо Райков

Изданието може да се закупи от специализирани книжарници за медицинска литература или да се поръча на e-mail sraikov@abv.bg

 

Свързани отделения