Първият на Балканите антимикробен изолатор, оборудван с медни повърхности за превенция на риска от инфекции, беше официално открит днес в Реанимацията на МБАЛ „Токуда Болница София”. Заместник-министрите на здравеопазването в България маг.фарм. Лидия Нейчева и д-р Мирослав Ненков бяха официални гости на събитието. По този начин Токуда вече е в глобалния регистър на болниците със съвременна антимикробна политика и ще се включи в многоцентрово проучване за контрол на вътреболничните инфекции.

Антимикробната медна стая ще намали значително риска от развитие на инфекция по време на лечението в интензивно отделение и ще спомогне за намаляване на възстановителния период след оперативно лечение. Приложението на метала в най-често докосваните в болничната стая повърхности разрушава целостта на бактериалните клетки и те загиват.

„Приветствам инициативата за откриване на антимикробен изолатор в Токуда, което е особено важна стъпка в ограничаването на вътреболничните инфекции. За всеки специалист – анестезиолог и реаниматор най-важна е сигурността на пациента по време на лечението му в интензивно отделение” – заяви зам. министърът на здравеопазването и анестезиолог д-р Мирослав Ненков. „Всяко лечебно заведение се стреми да ограничи вътреболничните инфекции, ето защо се надявам повече болници да разполагат с подобна структура” – допълни още д-р Ненков.

В рамките на събитието д-р Георги Симеонов, началник на Отделението по анестезиология и реанимация на Токуда представи данни за намаляване на риска от вътреболнични инфекции с до 99%  в резултат на оборудването на изолатора с медни повърхности. Намаляването на престоя в интензивно отделение има огромен социално-икономически ефект на първо място за пациента, за болницата, а оттам – и за цялото общество.

„Комплексният подход е най-важен за осигуряване на безопасността на пациентите. Превенцията и контролът на вътреболничните инфекции са в нашите ръце” – категорична беше д-р Антонина Корчева, началник на отделение по Болнична хигиена и епидемиология в МБАЛ „Токуда Болница София”.

Специалният болничен изолатор е уникална за Балканския полуостров структура, която се разкри в японската болница съвместно с Гръцкия институт за развитие на медта, който финансира изграждането на антимикробната болнична стая, като производител на медните сплави е металургичното предприятие София Мед, а продуктите са изработени от CodKey International. Основен приоритет на сдружението е промотиране на ролята на медта за подобряване на човешкото здраве.