Първият модул на тематичен курс „Компютърна томография“, който се проведе в началото март в Болница Токуда, предизвика голям интерес сред рентгенолози, рентгенови лаборанти, медицински физици, студенти, специализанти и др. 

На 06.03.2020 г. в София, в аулата на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, се проведе първият модул на тематичен курс „Компютърна томография и качество на образа“.

Събитието беше посветено на физичните принципи на рентгеновото компютър-томографско изследване и привлече 165 рентгенолози, рентгенови лаборанти, медицински физици, специализанти, студенти и други специалисти с интереси и опит в областта.
Целта на курса е запознаване с основните физични явления и принципи, залегнали в методите и технологиите, прилагани в рентгеновата диагностика. 

Мед. физик Емил Георгиев и проф. Галина Кирова от Клиниката по Образна диагностика на Болница Токуда, както и поканените медицински физици от софийски клиники по образна диагностика, представиха пред пълна зала съществени, но комплексни въпроси, като същност на рентгеновите лъчи и взаимодействията на йонизиращите лъчения с материята, получаване на срезови образи, разликите между поколенията компютърни томографи и характеристикте на модерния скенер, качество на образа, лъчево натоварване, обработка и визуализация на данните.

Курсът е организиран от Българско дружество по Кардиоторакална Рентгенология, Radiology Together със съдействието на Болница Токуда, подкрепян от Международната агенция за атомна енергия.

Броят на участниците в първия модул, както и техните позитивни мнения, които организаторите и лекторите получиха след събитието, ни уверяват за големия интерес към медицинската физика и нейното място в образната диагностика, както и че подобни събития имат съществено значение за професионалната квалификация на българските специалисти.

В рамките на четири последователни модула курсът обясниява основните принципи на получаване на образа при КТ изследванията, техническите параметри, имащи отношение към качеството на образа и логиката при изграждане на протоколите при отделните групи пациенти. Със следващите три събития, в които ще се участват и чуждестранни лектори включително от Международната агенция за атомна енергия (International Atomic Energy Agency, IAEA), се затвaря обучителният цикъл „Компютърна томография и качество на образа“. Курсът позволява участие в избрани модули или във всички модули последователно. 

 

Свързани отделения