Програма за научни колегиуми на Отделение по неврохирургия

ТОКУДА БОЛНИЦА СОФИЯ

2015 г.

Тема: Прогностични фактори при високостепенни астроглиални тумори

Лектор: Д-р Т. Спириев
Модератор: Д-р Славомир Кондов д.м.

Дата: 30.01.2015 г. 13.00 ч.

Тема: Перкутанна транспедункуларна стабилизация – показания, хирургична техника

Лектор: Д-р В. Пелинков
Модератор: Доц. д-р Хр. Цеков

Дата: 09.02.2015 г. 13.00 ч.

Тема: Невроендоскопия – история, настояще, бъдеще – 1 част и 2 част

Лектор: Д-р Л. Лалева
Модератор: Доц. д-р Хр. Цеков

Дата: 24.02.2015 г. 13.00 ч.

Тема: Интензивно лечение на аневризмалния САК

Лектор: Д-р Хр. Костадинова
Модератор: д-р Сл. Кондов д.м.

Дата: 16.03.2015 г. 13.00 ч.

Тема: Тетеред корд синдром

Лектор: Д-р А. Цеков
Модератор: Доц. д-р Хр. Цеков

Дата: 15.05.2015 г. 13.00

Тема: Емболизационни ендовазални процедури в неврохирургията

Лектор: Д-р Н. Алиоски
Модератор: д-р Сл. Кондов д.м.

Дата: 05.10.2015 г. 13.00 ч.

Тема: Поведение при тежка ЧМТ

Лектори: Д-р Н. Гергелчев, Д-р Хр. Костадинова
Модератор: Доц. д-р Н. Гергелчев

Дата: 16.11.2015 г.

Колегиумите ще се провеждат в една от учебните или рапортни зали в зависимост от интереса и броя присъстващи. Отворени са за всички лекари, специализанти и студенти които имат интерес.

Свързани отделения