В брой 49 на сп. Medical Magazine началникът на Клиниката по Неврология и медицина на съня в Аджибадем Сити Клиник проф. д-р Иван Стайков представя развитието на клиниката в годините от създаването на болницата до момента, нейните приоритети в дейността и научните постижения на екипа. По-долу можете да прочетете цялото интервю:

Професор Стайков, вие завеждате Клиниката по неврология, още от момента на нейното създаване. Какъв е капацитетът й сега?

Отделението по неврология е създадено през 2006 г., със създаването на самата болница "Токуда". След моята хабилитация през 2009 г. се създаде клиниката по неврология. В момента тя разполага с капацитет от 30 легла, разделени в няколко сектора, а именно - за лечение на остри мозъчни инсулти, за изследване нарушенията на съня, и разбира се, общоневрологичен сектор, в който практически се лекуват всички заболявания на централната и периферна нервна система. Всички легла, особено тези в сектор "Stroke Unit", са окомплектовани с антидекубитални дюшеци, снабдени са с монитори за следене на сърдечната дейност, кислородната сатурация, артериалното налягане, както и с възможности за централна аспирация. Клиниката е с ІІІ-то ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Нервни болести".

Промени ли се по някакъв начин лекарският състав през тези години?

Значимо се промени както в количествен, така и в качествен аспект. Към настоящия момент към поликлиниката на болницата работят четирима специалисти по неврология, а в Клиниката има седем лекари със специалност неврология, пет специализанта, двама кинезитерапевта, един логопед, три хабилитирани лица, от които един професор, и двама доценти. Щастлив съм от факта, че нашият колектив е млад около 70% от лекарите са под 45 години, а приблизително 60% - под 35 години, което означава много сериозна приемственост от страна на по-младото поколение специалисти. Младите колеги специализират и се изграждат като невролози при нас, имат доказани постижения както на международни, така и на национални конгреси, заявили са, че няма да напускат България. А това неминуемо означава, че се създава школа по неврология!

С какво можете да се похвалите?

Самата болница, и в частност Клиниката по неврология, е акредитирана по JCI – международна акредитационна система, което означава ангажимент на работа по много сериозни международно приети правила и документи, насочени най-вече към безопасността на пациентите и ефективното им лечение. Това, от своя страна, дава изключителна възможност и спокойствие на множество чуждестранни пациенти да се лекуват тук. Бих искал да споделя и факта, че преди три години получихме програмна акредитация на докторска програма, която даде статут на Клиниката по неврология като база за развиване на научната дейност на младите колеги невролози. Въведе се съвременен модел на взаимодействие в образователния процес между хабилитираните лица и докторанти при засилване на автономността и отговорността на докторантите. В резултат от тази програма, към настоящия момент ние имаме двама докторанти, чиито дисертации са насочени към акцентите на нашата клиника - нарушенията на съня и мозъчните инсулти като цяло.

Научната дейност на Клиниката е впечатляваща, а Вие като като неин ръководител имате над 250 публикации и научни съобщения в различни международни и български списания и на научни форуми, автор сте на две монографии, съавтор сте в една монография и един учебник. Какво бихте допълнили за акцентите на Клиниката?

Клиниката по неврология е разпозната със своите акценти – диагностика и лечение на нарушенията на съня и исхемичните мозъчни инсулти. Още през 2008 г. стартирахме с най-съвременното тогава лечение на острите мозъчни инсулти - тромболитично лечение, като за тези години ние израснахме изключително много, поради няколко причини - първата от които е международната акредитация, за която вече споменах. Точно тя имаше огромно значение за създаване на качествени критерии и протоколи по отношение на лечението на пациентите с исхемичен мозъчен инсулт.

Успоредно с това, ние взехме участие и в един глобален проект - QUICK, насочен към подобряване на организацията в лечението на спешния мозъчен инсулт и понижаване смъртността от него. В тези години Клиниката се превърна в един от лидерите в България по отношение на тромболитично лечение, като данните сочат, че прилагането на това лечение е при 4% до 6% от всички инсулти! Тези проценти са съизмерими с европейските, като за сравнение ще кажа, че за страната този процент е под 1%. С гордост мога да спомена, че според зададените времеви зони, нашето време от пристигането на пациента с исхемичен инсулт в болницата до стартирането на тромболитичното лечение е средно около 60 минути, което ни изравнява с европейските норми. Това е в резултат на изключителната организация, която беше създадена тук.

Резултатите са много добри и показват, че 70% от лекуваните тромболитично пациенти излизат от болницата функционално активни. Всъщност, това е и едно от най-големите ни удовлетворения като лекари. Благодарение на споменатите акредитации се наблегна както на хоспитализационната, така и на предхоспитализационната фаза, което от своя страна доведе до важни срещи с "Бърза помощ", защото навременното пристигане на пациентите в специализираните клиники и отделения е от решаващо значение. Според изнесените впоследствие данни половината от пациентите пристигат сами в болница, а останалите - със Спешна помощ. Това означава, че вече една част от пациентите познават исхемичния инсулт като толкова спешно състояние колкото е например сърдечният инфаркт. За това голямо значение има организирането на множество презентации за мозъчен инсулт и спешно лечение пред лекари в цялата страна, пресконференции в медиите, провеждането на няколко мащабни събития пред лекари и пациенти в болницата.

Бих искал да отбележа, че в момента развиваме и интервенционална неврология с механична тромбектомия или тромбаспирация, която е показана за по-малък процент пациенти с масивен инсулт, предимно на т.нар. предна циркулация на мозъчното кръвообращение.

В тези години Клиниката по неврология се утвърди и като една от най-добрите лаборатории за изследване на съня в България. Коя е най-често срещаната патология в това отношение?

Най-големият контингент пациенти са тези с безсъние във всичките му прояви. При тях се провежда пълно
полисомнографско изследване, с мануално скориране и анализиране на данните, а това ни дава възможност да изберем съответно и най-доброто лечение. Лекарите, занимаващи се с нарушения на съня, са с международни сертификати и специализации в Германия и Унгария. Щастлив съм от факта, че имаме пълната подкрепа от ръководството на болницата по отношение на нова апаратура, като преди няколко месеца получихме възможно най-съвременната полисомнографска апаратура, снабдена с видео-ЕЕГ, което ни дава възможност както да анализираме пациентите с епилептични прояви през нощта, така и да провеждаме видео-полисомнография.

Друго заболяване, при което може да се проведе респираторна полиграфия, е обструктивната сънна апнея - вече припознат рисков фактор за мозъчен инсулт. Това заболяване за съжаление е силно недиагностицирано не само у нас, но и в световен мащаб. Според едно американско проучване около 5% от пациентите, които са със сънна апнея, не са диагностицирани. Тук имаме възможност както за диагностика, така и за съвременна терапия на проблема с т.нар. терапия със CPAP апарат, с изключително добър отговор от страна на пациентите и подобряване качеството им на живот.
Известно е,че около 40-50% от пациентите с обструктивна сънна апнея имат артериална хипертония, както и че около 50% от пациентите с исхемичен мозъчен инсулт имат обструктивна сънна апнея, т.е. състоянието е тежък и официално признат рисков фактор за мозъчен инсулт.

Друго често срещано нарушение на съня е синдромът на неспокойните крака. Това състояние е познато и едновременно с това непознато, и основната диагностика е с анамнеза, статус и съответни скали, но в крайна сметка златният стандарт е полисомнографското изследване.

Правилното лечение подобрява значително качеството на съня, а с това и качеството на живот на нашите пациенти. Както споменах ние имаме възможност за изследване на пълния спектър от нарушенията на съня, които са над 100 вида. Последният интересен и рядък случай е на една американска гражданка, на която открихме и поставихме диагноза - нарколепсия без катаплексия.

Какво да очакваме през тази година от Клиниката?

През тази година предстои акредитация, която дава възможност цялата апаратура да бъде снабдена с необходимите сертификати, което създава сигурност както за лекарите, така и запациентите, които са избрали да ни се доверят.

Бихте ли пожелали нещо на читателите ни за новата година?

На Вас и Вашите читатели желая много здраве, късмет и една успешна година!

Интервюто в pdf формат, можете да прочетете тук.