Сънната апнея причинява сексуална дисфункция 

Сънят - това чудо на майката пpиpoдa, най-вкусно от блюдата на земния пир", така великият Шeкcпиp възпява съня. Той е част от естествения ни биоритъм, на който в една или дpyгa степен са подчинени организмите. Около 1/3 от живота на човек преминава в сън. Той e особено важен за възстановяването ни. Липсата му може да затрудни възприемането, запаметяването, креативността, да засегне и имунната система. За болестите на съня и тяхната диагностика разговаряме с проф. д-p Иван Стайков, д.м., началник на Клиниката по неврология и медицина на съня в „Aджибaдeм Cити Клиник Болница Toкyдa". 

Проф. д-p Иван Cтaйкoв e един от вoдeщитe специалисти по медицина на съня в България. Завършил е Медицински университет - София през 1988 г. с отличен ycnex. B пepиoдa 1991 - 2006 г. работи в Клиниката по неврология - нервно-интензивно отделение към Университетска болница „Царица Йоанна- ИСУЛ". От 2006 г. до момента проф. Стайков е началник на Клиниката по неврология на „Aджибaдeм Cити Клиник Болница Toкyдa" в столицата. 

През 1993 г. придобива специалност по неврология. Преэ 1998 г. му е присъдена научната степен „Доктор пo медицина" от Медицинския факултет пpи Университета в гр. Берн, Швейцария, a пpeз 1999 г. придобива и научната степен „Доктор” от Медицинския университет в София. От 2005 г. има призната правоспособност пo ултразвукова диагностика на нервната система от МУ-София. Същата година му е присъдено научното знание cтapши научен сътрудник 1 степен - доцент пo неврология. Има завършена магистратура пo здравен мениджмънт. От 2011 г. има пpизната правоспособност пo отоневрология от МУ-София. През 2015 г. пpидoбивa академична степен професор. 

Проф. Cтaйкoв има международни специализации пo неврология, медицина на съня и здравен мениджмънт в гр. Берн, Швейцария, гр. Линден и гp. Фрайбург, Германия, гр. Кеймбридж, Англия, както и в болниците на Корпорацията Токушукай в Япония. 

- Проф. Стайков, тази година май е обявен за месец на добрия сън. Колко важен за здравето на човек е добрият сън и до какво води неговото разстройство?

 - Ниe прекарваме около една трета от нашия живот в сън и той е важен за възстановяването ни, за складиране на необходимата информация, която сме пpиeли през деня. Cпopeд пocпeднaтa международна класификация има седем големи пpyпи нарушения на съня, като в тях Влизат около 60 различни нарушения на съня. До какво води най-общо нарушението на съня? 

Първо, когато се касае за хроничен процес - т. нар. хронично безсъние (хронична инсомния), тогава настъпват нарушения в дневното ни поведение, свързани с изразена дневна сънливост, склонност към грешки, към повече инциденти, намалена мотивация, намалена енергия през деня, намалена инициативност. Когато безсънието е хронично - т.е. два-три пъти седмично повече от тpи месеца, промените могат дa ce изразят в хиперактивност, импулсивност, умора, неразположение, нарушение на вниманието, на концентрацията, на паметта. Настъпват и нарушения в настроението, повишена раздразнителност, депресия. 

Последиците от друго нарушение на съня - обструктивната сънна апнея, когато не е лекувана, могат да бъдат краткосрочни и дългосрочни. Краткосрочните се из- разяват в нарушение на концентрацията и вниманието, изразена дневна сънливост, със зачестяване на автомобилните инциденти, сексуална дисфункция, нарушено качество на живот. Около 15-20% от всички катастрофи в световен мащаб се дължат на заспиване на волана и в много голяма степен причина за тези заспивания е обструктивната сънна апнея. В дългосрочен аспект последният от нелекуваната обструктивна сънна апнея са сърдечно съдови нарушения (увеличава ги около 5 пъти), исхемични мозъчни инциденти (увеличават се около 2,5 пъти), нарушен глюкозен толеранс и дp.

 - Ha всеки от нас му се е случвало в даден момент от живота по различни причини дa будува, но кaквo ce разбира пoд термина „нарушение на съня"? 

 - Под този термин най- общо се разбира трудности при заспиването и поддържането на съня през нощта, водещи до прекомерна сънливост през деня. Нормалният човешки сън има 4 до 5 цикъла, които се повтарят през нощта и които продължават около 90-100-110 минути. Например започва с нашето заспиване, което е обикновено под 5% от общото време за сън през нощта, cлeд това преминава през 1-ви и 2-ри стадий, т.нар. повърхностен сън, след това навлизаме в дълбокия сън - 3-ти стадий, и обикновено такъв цикъл завършва с RЕМ-сън, т.е. сън с бързи очни движения, кoйто се увеличава с течение на нощта и представлява около 20-25% от общия сън. Това е един цикъл, който нормално се повтаря 4-5 пъти през нощта.

Най-общо, съществува хронична и кpaткoтpaйнa инсомния. Пpи хроничната инсомния имаме едно или повече от следните оплаквания - трудно заспиване (латенцията на заспиване e виcoкa и може дa достигне един час и повече), трудно поддържане на съня (повечето пациенти казват, че дopи и да заспят, след това много често се будят през нощта, т.нар. фрагментиран сън), ранно събуждане. Всичките тези симптоми, отново повтарям, трябва да се проявяват минимум три дни в седмицата и да продължават най-малко в пepиoд от три месеца. 

Съществува и краткосрочна инсомния, която може да бъде също честа. Тя обикновено е причинена от някакъв стресов фактор от вceкиднeвиeтo ни и e c продължителност по-малко от три месеца. Обикновено кpaткocpoчните инсомнии се овладяват cлeд изчезеане на причината за тях ипи когато пациентът развие механизми за справяне със стресовата ситуация. 

- Кои са най-сериозните заболявания, свързани с нарушението на съня? 

- Както вече казах, основно нарушение e инсомнията (безсънието). Бих искал да добавя, че съществува и инсомния при лоша хигиена на съня. Свързана е с консумация на по-голямо количество алкохол преди лягане, с прекомерна употреба на кофеин и ободряващи напитки преди времето за сън, късна вечеря c тежки храни, работа на смени, активна работа преди сън, лягане по различно време, обикновено след полунощ. 

Инсомнията се засилва с възрастта и съществуват множество причини за това. Една от тях е намалената ендогенна секреция на хормона на съня - мелатонин.

При по-възрастните хора дocтa често настъпва и т.нар. фазов авансов циркаден ритъм - повишена сънливост в ранните вечерни часове, като заспиването е около 19 ч., а събуждането oкoлo 3 часа през нощта, последвано от невъзможност за повторно заспиване. 

Обикновено пенсионирането нарушава амплитyдaтa нa денонощния ритъм. Вече не трябва да ставаме сутрин рано за работа и да съобразяваме дейностите cи през деня с работния цикъл, което e също причина за настъпващо безсъние. При по-възрастните пациенти сериозна роля за нарушение на съня играят и пpидpyжаващите заболявания кaтo хронични бoлки, простатна хиперплазия пpи мъжете, водеща до фрагментиране на съня пopaди често ставане до тоалетната и др., причина могат да бъдат и някои от множеството медикаменти, които възрастните хора приемат пopaди тези пpидpyжаващи заболявания. 

Честа причина за нарушение на съня е oбcтpyктивната сънна апнея. Тя представлява повтарящи се епизоди от пълно (апнея) или частично (хипопнея) спиране на дишането по време на сън пopaди обструкция на горните дихателни пътища. Продължителността на тези епизоди е над 10 ceк., а при по-тежките случаи тяхната честота може да достигне и до б0-70 пъти спиране на дихателния поток за един час през нощта. Контингентът от пациенти с обструктивна сънна апнея обикновено са мъже със затлъстяване, с аномалии на горните дихателни пътища ипи лицево-челюстни аномалии. Среща се много по-често при мъже, като е свързана с хъркане. Самите пациенти трудно реализират състоянието си, защото дихателните паузи са по време на сън и предимно при тежките сънни апнеи водят до събуждане. Обикновено жените са тези, кoитo водят своите мъже пpи нас, за дa кaжат, че много хъркат и ca забелязали това спиране на дишането по време на сън през нощта. 

В условията на COVID 19 Световната организация по нарушения на съня състави специално ръководство за подпомагане на пациентите, страдащи от нарушен сън. В нашата болница организирахме дистанционни безплатни консултации за тези пациенти, осъществявайки ги по viber. Условието е пациентът дa пpeдocтaви телефонен номер c viber, ние се обаждаме и провеждаме консултацията. Телефонът за записване е 0884 993 342, като той е обявен и на официалната страница на „Аджибадем Cити Клиник Болница Toкyдa".

Румяна СТЕФАНОВА 

*Източник: в. Доктор