Източник: mu-varna.bg

Авторитетно европейско издание, 26 медицински специалисти, двама редактори и месеци безрезервен труд са необходими за създаването на „Учебник по клинична образна диагностика“. В момента той е най-продаваният учебник на Медицински университет – Варна. В рамките на 576 страници за първи път в страната излиза на български език превод на един от най-четените и авторитетни европейски учебници за специалността „Образна диагностика“.

Повече за идеята, предизвикателството да работиш с толкова голям екип и крайния резултат разказват проф. д-р Галина Кирова, началник на Клиниката по Образна диагностика на Болница Токуда и проф. д-р Боян Балев – редактори на българското издание.


Вие сте редактори на преводното издание на български език на Textbook of Clinical Radiology. Как и защо се насочихте към това заглавие на издателство Breitenseher Publisher?

Проф. д-р Г. Кирова: Българският студент по медицина има отдавна нужда от подобна книга и този факт беше тема на обсъждане в рентгенологичната общност през последните няколко години. Бързото развитие на специалността, обхватността, широкият спектър на диагностични методи определяха сложността на организация за написването на един такъв учебник. Затова се ориентирахме към превод и адаптация на български. Изборът на подходящ учебник е не по-лесна задача и трябва да призная, че той е заслуга на екипа на проф. Балев, не без активното съдействие на Медицински университет – Варна. Аз бях поканена да участвам в реализация на тази идея вече при „свършен факт“.

Проф. д-р Б. Балев: „Учебникът по клинична образна диагностика“ е дълго чакано помагало за студентите по медицина, тъй като липсва пълноценен учебник на български език от десетилетия. От години, въпреки старанието на повечето от нас, не ни се отдаде да съставим собствен учебник. Решихме да насочим нашите усилия в друга посока, а именно написване на монографии по определени теми, вместо да „откриваме топлата вода“ и да правим нещо, което вече е сторено. С колеги от катедрите по образна диагностика в медицинските университети в България взехме решение за превод на български език на подходящ учебник от някои от престижните европейски издания. Така успяхме да реализираме нашата инициатива.

Спряхме се на изданието Textbook of Clinical Radiology, съставен от реномирани преподаватели, предимно от Медицинския университет във Виена. Съдържанието и подредбата на книгата преценихме, че е много близко до преподаването у нас на съвременната образна диагностика. Съдържанието е изчерпателно, богато илюстрирано и включва всички аспекти на образната диагностика. Във всяка глава има и кратка клинична част, необходима за интерпретацията на изследванията от всеки рентгенолог.

Общо 53 специалисти от Австрия и Швейцария са били необходими за създаването на оригиналния учебник. Разкажете ни за екипа, отговорен за българското издание.

Проф. д-р Г. Кирова: Книгата е резултат от труда на огромен екип, работил като едно, следвал един стил на изложение и единно послание. Именно това определя нейното високо качество, но и „вдигна летвата“ при подбора на групата специалисти от българска страна. Дори и буквалният превод не е лесна задача, защото изисква висока мотивация, задълбочено познаване на материала, добра езикова грамотност и способност за работа в екип. Смятам, че ни се получи. Младите колеги, които безрезервно отделиха от времето си и работиха по превода, са нашите ученици и ние сме изключително горди с резултатите от техния труд. Самите те като преподаватели (повечето са асистенти и лектори) успяха да вникнат в логиката и стила на изложение на авторите. При писането или превода на една книга от много хора това е изключително важно.

Проф. д-р Б. Балев: Българското издание бе подготвено от двама редактори с голям клиничен и преподавателски опит – проф. д-р Галина Кирова от Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда, София, и проф. д-р Боян Балев от Университетската болница „Св. Марина“ – Варна. И двамата сме уважавани български специалисти. Проф. Кирова е председател на Националния експертен борд по образна диагностика, автор е на монография по образна диагностика на белодробните заболявания – основна книга за специализиращите у нас. Тя е търсен консултант за много от областите на образната диагностика. Аз съм дългогодишен ръководител на Катедрата по образна диагностика, интервенционална рентгенология и лъчелечение на Медицински университет – Варна. Имам над 30-годишен преподавателски опит със специализанти, студенти медици, рентгенови лаборанти, рехабилитатори, медицински сестри, акушерки.

Преводът на български език е дело на 26 специалисти от: Катедра по образна диагностика, интервенционална рентгенология и лъчелечение на МУ-Варна; Учебен сектор „Рентгенов лаборант“ на Медицински колеж – Варна; Клиника по образна диагностика на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна; СБАЛОЗ „М. Марков“ – Варна; Клиника по образна диагностика и Клиника по нуклеарна медицина на Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда, София; Отделение по образна диагностика на УМБАЛ „Сърце и мозък“ – Бургас.

Екипът от преводачи включва: д-р Аделина Янчева, д-р Венцислав Божков, д-р Гаврил Наков, д-р Георги Иванов, д-р Георги Вълчев, д-р Георги Тодоров, д-р Гергана Дякова, д-р Даниела Калоянова, д-р Дарина Иванова, д-р Димитрина Маркова, Емил Георгиев, д-р Емилиан Калчев, д-р Калоян Асеновски, д-р Михаел Нанев, д-р Миряна Кондакова, д-р Орлин Златарски, доц. д-р Павел Бочев, д-р Радина Радева-Петкашева, доц. д-р Радослав Георгиев, д-р Ралица Попова, д-р Светозара Троянова, д-р Светомир Чакъров, д-р София Чаушева, д-р Съмър Ел Шемери, д-р Татяна Ненкина, доц. д-р Чавдар Бъчваров.

Учебникът е определян като „безценен наръчник“, „пътеводител“, „незаменим образователен инструмент“… Кои са неговите читатели? И само за студенти ли е подходящ?

Проф. д-р Г. Кирова: Една добра книга винаги има своята аудитория и тя винаги е много по-голяма от предварително планираната. Така е и с подобни фундаментални учебници. Студенти, специализанти и специалисти ще открият по нещо различно, съобразно нивото си на познание в областта. Дори и аз, която я четох няколко пъти – преди да поема ангажимент да участвам в проекта, по време на първите корекции на преводите, при редакцията на втората и поредната версия, винаги намирах по нещо ново. И тук не говоря само за факти, а за структурата на планиране и синхронизиране на толкова много информация, за начина на дидактичното изложение, на простотата, с която се представя една изключително сложна материя.

Проф. д-р Б. Балев: Учебникът е предназначен основно за студенти по медицина, а също би бил полезен и за студенти по дентална медицина. Изданието може да служи и за базисна подготовка на специализанти в първите една-две години от обучението им. Както и всеки друг учебник, той няма претенцията за актуална научна стойност. Целта му е студентите да са запознати с основните понятия на всички раздели на образната диагностика, така че да създаде една солидна база за надграждане.

Ваши колеги описват тази сфера на медицината като вълнуващ въображаем свят, като изкуство… Как гледате Вие на образната диагностика?

Проф. д-р Г. Кирова: Това е философски въпрос, дълга тема и мога да говоря много по нея. Когато харесваш това, което правиш, можеш да го опишеш с помощта на различни поетични или метафорични прийоми. Към горните определения мога да добавя още – една от най-интелигентните, обхватни медицински специалности, изискваща остър поглед, добра памет, логична мисъл, развита фантазия, усет към детайла, сръчни ръце, способност за комуникация с колеги и пациенти. Специалност, която е сред двигателите в медицината, носеща на пръв поглед много достъпна информация за всички, но когато вникнеш и се задълбочиш, разбираш колко много трябва да можеш и да знаеш, за да постигнеш заблуждаващата простота на добрия образ.

Проф. д-р Б. Балев: Образната диагностика, още от времето, когато беше просто рентгенология, е една изключително интересна и бързоразвиваща се специалност, базирана на съвременните инженерни и комуникационни технологии.

Какво е нужно да притежава специалистът, за да се посвети на тази специалност? Всичко ли може да се научи от учебник?

Проф. д-р Г. Кирова: Както при всяка работа, трябва да я обичаш. Обичаш ли я, знаеш ли, че това е твоята работа, ще се научиш да я вършиш добре. Научаването е сложен процес, то е резултат от натрупване на количествена информация, която всеки после пречупва през своята ценностна система и способност да реагира в конкретна ситуация. Както учителите са специални хора, така и учебниците са специални книги. Тяхната задача не е да предоставят огромен обем фактологичен материал, за това има много други източници. Учителите и учебниците са такива, защото носят в себе си философията на нещата, показват посоката, учат как да мислим критично и как да използваме натрупаната „база данни“ от факти. Така че отговорът на Вашия въпрос не е еднозначен – не всичко се научава от учебник, но един добър учебник може да ви научи на много различни неща, стига да знаеш как да го четеш.

Проф. д-р Б. Балев: Тълкуването на образите, създавани от различните модалности, различаването на нормалното от патологичното и оформянето на окончателната диагноза са възможни само от лекари със солидни теоретични медицински познания. Тук неизбежно идва мисълта на Гьоте: Mann sieht was mann weiss (Човек вижда това, което знае). Неслучайно някои твърдят, че добрият образен диагностик трябва да притежава богата фантазия и пространствена ориентация, за да „проникне“ в човешкото тяло. Само така може да се разкрие тайната на заболяването.


„Учебник по клинична образна диагностика“ под редакцията на проф. д-р Боян Балев и проф. д-р Галина Кирова можете да откриете в книжарниците на Медицински университет – Варна и онлайн тук.

Свързани отделения