До 39-ата минута екипът на проф. Стайков прилага тромболитично лечение

Angels инициативата на Европейската организация за инсулти даде най-високата награда - диамантено отличие, на клиниката по неврология, ръководена от проф. Иван Стайков. Отличието е за това, че той и екипът му успяват да приложи златния стандарт -тромболитично лечение за "стопяване" на тромбите, причинили инсулта, при над 25% от пациентите с исхемичен инсулт. Забележителен успех е и времето - от приемането на пациента в болницата до започване на лечението за възстановяване на проходимостта на мозъчните съдове - средно 39 минути.

Следването на най-високия стандарт в практиката е възможност за пациентите с инсулт не само да живеят, но и да имат добро качество на живот с максимално избягване на инвалидизацията, както и да се възстановят от пораженията на мозъка поради нарушеното му кръвоснабдяване.

Инициативата на общността на "ангелите" цели да стимулира болници и неврологични структури, които отговарят на европейски зададени критерии за лечение на исхемичен мозъчен инсулт в острата му фаза. Целта е хармонизиране на диагностичните и терапевтични процедури при остър мозъчен инсулт както между отделните европейски страни, така и вътре в самите страни. За да се стимулират болниците, които изпълняват критериите на европейското ръководство за лечение на инсулта, се дават три награди -златна, платинена и най-високата - диамантена.

Най-важно в лечението на инсултите е времето - колкото по-бързо се проведе специфичната терапия, толкова по-големи са шансовете пациентът да оцелее и да е без увреждания, обяснява проф. Иван Стайков. Поради тази причина в световен мащаб е наложен терминът - "времето е мозък". Лекарите са зависими от времето. Става дума за т.нар. "златен час"- времето от транспортирането на пациента пред вратата на болницата до началото на тром-болитичното лечение да е по-малко от един час. В това време се извършват доста неща. Определя се неврологичният му статус, правят се инвазивни процедури, образно изследване, лабораторни показатели. В рамките на този час пациенът трябва да премине с най-висок приоритет през необходимите изследвания, за да започне лечението. Един от критериите за диамантената награда е над 75% от пациентите с исхемични инсулти да бъдат лекувани в рамките на по-малко от 60 минути от идването в болницата до началото на тромболитичното лечение. Вторият критерий е при над 50% от пациентите с исхемични инсулти специфичното лечение да започне след по-малко от 45 минути ("от вратата до иглата").

Най-трудният критерий на Европейската организация за инсулти е тромболитичното лечение да се проведе при над 25% от пациентите. Т.е ако има 100 човека с исхемичен инсулт, на повече от 25 от тях да се приложи тромболитичното лечение и то в рамките на 4,5 часа от началото на инсулта, уточнява проф. Стайков. Това е изключително трудно и зависи от бързината на идване на пациента в болницата. Ако транспортирането му закъснее - тромболитично лечение не може да се проведе. За съжаление инсултите се случват внезапно, по всяко време и много често нощем или рано сутринта, и не могат да бъдат планирани.

"Горди сме, че успяхме да приложим на 26% от всички пациенти с исхемичен инсулт тромболитично лечение. Средният процент за България е около 1,5% - подчертава проф. Стайков. - Гордеем се и с постигнатото средно време от под 40 минути от постъпването на пациента в болницата до началото на лечението. Т.е. изпълняваме този втори критерий почти 100%." Исхемичният мозъчен инсулт е от 75% до около 80% от всички видове мозъчни инсулти. Това е внезапно остро нарушение на мозъчното кръвообращение и невъзможност за снабдяване на дадена област в мозъка с кръв, кислород и глюко-за. Мозъкът е изключително нетолерантен към липсата на кислород и по тази причина бързо се развива т.нар. исхемична зона. Според проучвания това се случва много бързо в рамките на първите часове. Американски невролози са установили, че в рамките на минута мозъкът започва да губи по 1,9 млн. неврона, ето защо е толкова важно времето. "Самата манипулация е лесна, важна е организацията на различните структури -бърза помощ, спешно отделение, клиниката по образна диагностика, клинична лаборатория, клиниката по неврология, отново напомня проф. Стайков. - Когато видим, че пациентът отговаря на всичките включващи критерии и на нито един от изключващите, тогава му се поставя тъканен плазмоге-нен активатор интраве-нозно, който стопява тромба(кръвен съсирек, който е запушил голям артериален съд). Преди началото се прави компютърна томография на главата, както и контролно 24 часа по-късно. И когато лечението е направено в рамките на определеното време, кръвният ток в повечето случаи е възстановен за тези 4,5 часа".

Изключващите фактори, при които не се прилага тромболитичното лечение, са много и някои от тях са мозъчен кръвоизлив, голяма исхемична зона, прием на някои антикоагуланти, които са разредили в голяма степен кръвта, ниво на тром-боцити и кръвна захар.

Важен критерий е пациентът да е в болницата най-късно до 3-3 1/2 часа след началото на инсулта, за да има време за тромболитичното лечение.

Според международни експерти контролът и повлияването на рисковите фактори за исхемичен инсулт може да доведе до неговото намаляване с 80%.

Инсултът коси, той е остър и внезапен. Човек не знае и не може да подозира, че ще му се случи това. Той е толкова спешно състояние, колкото и сърдечният инфаркт.

При инсулт внезапно се губи способността за говорене или разбиране. Получава се внезапна пареза на левите или десните крайници, изкривяване на левия или десния ъгъл на устата, световъртеж, понякога силно главоболие, двойно виждане.

Ако се забележат такива симптоми, трябва веднага да се позвъни на 112 или близките на пациента да го закарат в спешно отделение.

Това е възможност пациентите да избегнат инвалидизацията и да се възстановят.

Рисковите фактори за инсулт са високо кръвно налягане, дислипидемия, захарен диабет. Един от най-тежките рискове фактори за исхемичен инсулт е абсолютната аритмия (пристъп-но или хронично предсърдно мъждене). Около 25% от исхемичните инсулти се дължат на него. Рискови фактори са и обструктивната сънна апнея, наднорменото тегло, възрастта, разбира се, голямата употреба на алкохол, стресът, нездравословният начин на живот.

*Източник: в. 168 часа