Третият модул на Тематичния курс Компютърна томография, организиран от Клиника по Образна диагностика на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда премина успешно, като предизвика силен интерес сред рентгенолози, рентгенови лаборанти, медицински физици, специализанти и студенти по медицина.

Той се проведе онлайн на 14 май 2021 г. и беше посветен на логиката и последователността при изграждане на компютъртомографски протоколи за изследване на заболяванията на централна нервна система, гръден кош, корем и малък таз и привлече над 100 участници с интерес и опит в областта.

Освен главните организатори – мед. физик Емил Георгиев, дм и проф. д-р Галина Кирова от Клиниката по образна диагностика на Болница Токуда, лекции изнесоха и проф. д-р Д. Златарева, доц. д-р Д. Лефтерова, доц. д-р В. Стойнова и мед. физик Илия Дяков, дм, които представиха основните клинични индикации, които изискват създаването на различни КТ протоколи със съответните компромиси в качеството на получения образ и лъчевото натоварване на пациента.

За трети пореден път броят на участниците, както и техните позитивни мнения, ни уверяват за големия обществен интерес към подобни събития, които повишават професионалната компетентност на българските специалисти в областта на образната диагностика.

   
 

Свързани отделения