Новият линеен ускорител в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда вече функционира. Инсталираният в отделението по Лъчетерапия и радиохирургия апарат е от последно поколение, модел Halcyon на производителя Varian, който е световен лидер в производството на линейни ускорители. Към момента такава апаратура работи само на още две места в Европа. Линейният ускорител ще допълни възможностите на съществуващия, като капацитетът на отделението ще се удвои и ще достигне до 1500 пациенти на година. Това ще даде възможност да се поеме целият поток на чакащи за лъчелечение пациенти от София и близките региони, и да се даде бърз достъп до лъчетерапия на пациенти, при които продължителното изчакване е нежелателно. "Вчера на апарата преминаха първите трима пациенти. Постепенно ще увеличим броя им, докато запълним капацитета му", обясни началникът на отделението по Лъчетерапия и радиохирургия и национален консултант по лъчелечение д-р Румен Лазаров.

Новият апарат е пригоден за конвенционално лъчелечение от нов тип, като прилага терапевтичните схеми с повишена прецизност и бързина спрямо линейните ускорители от предишната генерация.

Свързани отделения