Обучението е организирано от отделението по Пулмология съвместно с Клиниката по Образна диагностика на японската болница 

Уважаеми колеги,

Отделението по Пулмология и Клиниката по Образна диагностика на МБАЛ „Токуда Болница София” Ви канят на Курс СДК "Предизвикателствата на Интерстициалните белодробни болести към съвременната пулмология". Курсът има за цел да даде базисна информация за съвременните познания и нерешени проблеми при дифузните интерстициални белодробни болести.

Курсът е адресиран към лекари, специализиращи пулмология, както и към пулмолози, с които да обменим опит и размисли по темата. Темата е предизвикателство и за специализиращи специалисти по Рентгенология, поради ключовата роля на образната диагностика в диагностичния алгоритъм при интерстициалните белодробни болести.

Кредитира се от БЛС.

За информация и записване: Дирекция "Научна и учебна дейност", тел. 02/403 4221, тел. 02/ 403 4228, pstancheva@tokudabolnica.bg zromanska@tokudabolnica.bg

Програмата на курса можете да разгледате тук:

Свързани отделения