Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим на третият  от  поредицата практически курсове “Верификация на Лъчелечението”, който ще се проведе съвместно от Токуда Болница София и УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” на 30 и 31 Август  2013 г.

Настоящият курс има за цел синхронизиране обучението на Българските Лъчетерапевтични лаборанти с европейските стандарти, адекватно обучение за прилагане  на новите методики на Лъчелечение при инсталирането на новата апаратура в страната, както и придобиване на основни познания за  апаратурата, стандартните процедури и принципите на верификацията на лъчелечението.

Курсът е ориентиран към всички професионалисти в лъчелечението, чиято ежедневна практика налага разбиране, познаване и прилагане на верификацията на лъчелечението.

Програмата на курса следва утвърдената  програма за обучение на Кралския колеж по радиология (The Royal College of Radiologists), Института по физика и инженерни науки в медицината (Institute of Physics and Engineering in Medicine Society) и Колежа на рентгеновите лаборанти  (College of Radiographers).

Очакваме двама представители на ESTRO – Mary Coffey - Президент на RTT Committee ESTRO и Michelle Leech – Ръководител на дисциплината по лъчелечение в Trinity College Dublin, Ireland,  както и лектори от двете водещи компании ELEKTA и VARIAN.

Курсът ще  бъде акредитиран от БЛС и БАПЗГ.

Официални езици - български и английски. Ще бъде осигурен превод на български език.

                        

                       Организатори на курса

             

            Ивет Паянова                                                                                                                            Вяра Иванова

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС ВЕРИФИКАЦИЯ НА ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕТО

 ПРОГРАМА

Петък  30.08.2013 г.

 

9.00 - 10.00   Регистрация

Регистрацията на участниците се извършва в Конгресния център на 9-ти етаж на Токуда Болница.

Теоретичните презентации се провеждат в Конферентната Зала на 9-ти етаж на Токуда Болница.

Практическата част първия ден ще се проведе в Отделението по Лъчелечение на Токуда Болница.

Практическата част втория ден ще се проведе в Отделението по Лъчелечение на УМБАЛ  „Царица Йоанна – ИСУЛ“.

Кафе-паузите се проведат във фоайето на Конгресния център на 9-ти етаж на Токуда Болница.

Обядите ще се проведат в Ресторанта на 9-ти етаж на Токуда Болница.

 

10.00 - 10.30  Откриване  на курса

Българска асоциация на лъчетерапевтичните лаборанти - Ивет Паянова

10.30 – 11.00 Ролята и отговорностите  на лъчетерапевтичните лаборанти в съвременното лъчелечение

ESTRO Core Curriculum for RTTs (Radiation TherapisTs) - Mary Coffey

11.00 – 11.20   Какво е верификация. Определения, цели, задачи и принципи на верификацията - Ивет Паянова                   

11.20 – 11.40   Верификационен  процес и работен  алгоритъм - Надя Джанкова                                               

11.40 - 12.00   Получаване, честота и обработка на образите - Люпчо Илиeв

12.00 – 13.00 Обяд   

                                                                                               

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ

13.00 - 13.20   Традиционни и нови методики за верификация - Вяра Иванова

13.20 - 13.40   Оборудване за верификация - Мария Петрова

13.40 – 14.00  Критични органи и анатомични структури –  дозни ограничения. Странични реакции и

 трайни увреждания след лъчелечение - Д-р Никола Билдирев 

14.00 - 14.30  Фирмена презентация ELEKTA - Irina Fotina          

14.30 – 15.00 Кафе пауза

15.00 - 16.30   ПРАКТИЧЕСКА  ЧАСТ  I  ЧАСТ - Отделение по лъчелечение Токуда Болница                                     

Събота 31.08.2013 г.

 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ

 9.00   - 9.20  Грешки. Допустими отстъпи - Michelle Leech

9.20   - 9.40  Най-чести корекции на положението на пациента и обема  по време на облъчване - Д-р Румен Лазаров

9.40   - 10.00 Верификацията на обемите на CTV-PTV - Здравка Спасова

10.00 - 10.30  Кафе пауза

10.30 – 10.50 Протоколи за верификация по анатомични

региони –  глава, шия - Антония Антонова

10.50 – 11.10   Протоколи за верификация по анатомични             

региони –  гръден кош, гърда - Петко Ценов

11.10 – 11.30   Протоколи за верификация по анатомични

региони –  корем, малък таз - Елка Стоянова

11.30 – 12.00 Фирмена презентацияVARIAN - Peter Vereecke

12.00 – 13.00  Обяд

13.00  - 13.30 Трансфер с автобус до УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”

13.30  - 15.00 ПРАКТИЧЕСКА  ЧАСТ   II ЧАСТ - Отделение по Лъчелечение на                  

УМБАЛ  Царица Йоанна – ИСУЛ

15.00 - 15.15   Оценка на курса

15.15- 15.30    Закриване на курса и връчване на сертификатите     

 

Повече информация >>

Свързани отделения