Клиника по Неврология на “Токуда Болница София” ви кани на Втори интердисциплинарен семинар

СЪННИ НАРУШЕНИЯ И ЕПИЛЕПСИЯ - 20 НОЕМВРИ 2010

АКЦЕНТИ В ПРОГРАМАТА

09.00-09.10  Откриване

09.10-10.35  I сесия : Сънни нарушения -  Модератори: доц. М. Рашева, д.м., доц. Ив. Стайков, д.м. 

09.10-09.35  Физиологични механизми на съня и ЕЕГ диагностика  - доц. М. Рашева, д.м. 

09.35-10.00  Двигателни нарушения по време на сън. Синдром на неспокойните крака - доц. Ив. Стайков, д.м.

10.00-10.25  Сънни нарушения при метаболитни заболявания - доц. И. Даскалова, д.м. 

10.35-10.50   Сателитен симпозиум – Boehringer-Ingelheim

Мирапексин – крачка напред в лечението на синдрома на неспокойните крака - доц. Ив. Стайков, д.м.

11.20-12.45  II сесия: Епилепсия - Модератори: доц. М. Рашева, д.м., д-р Д. Христова, д.м.

11.20-11.45  Психогенни и епилептични пристъпи – диференциална диагноза чрез видео ЕЕГ - д-р Н. Михнев

11.45-12.10  Епилептични припадъци- диференциална диагноза с нарушения на съня и други пароксизмални   неепилептични състояния - доц. М. Рашева, д.м.

12.10-12.35  Фебрилни гърчове при деца - диференциална диагноза - д-р Д. Христова, д.м.

12.45-13.00  Сателитен симпозиум – UСB Кепра – съвременната антиепилептична терапия - доц. М. Рашева, д.м.

13.00-13.15  Сателитен симпозиум - Natur Product

Нарушения на съня – терапевтично поведение  - доц. Ив. Стайков, д.м.

14.15-15.40  III сесия: Сънни нарушения и Епилепсия - Модератори: доц. И. Даскалова, д.м., д-р Н. Михнев

14.15-14.40  Нарушения на съня – обструктивна сънна апнея - доц. Ив. Стайков, д.м.

14.40-15.05  Диагностика и лечение на обструктивна сънна апнея – двугодишен опит - д-р А. Симеонова

15.05-15.30  Епилепсия – показания за полисомнография - доц. М. Рашева, д.м.

15.40-16.10  Сателитен симпозиум – Sanofi Aventis 

Стилнокс -  сънят от който пациентите се нуждаят - доц. Ив. Стайков, д.м.

Депакин хроно- успешно лечение на епилепсията при деца и възрастни - доц. М. Рашева, д.м.

16.40-18.05  IV сесия: Сънни нарушения и епилепсия - Модератори: доц. Ив. Стайков, д.м., д-р А. Симеонова

16.40-17.05  Образна диагностика на епилепсия – практически аспекти - доц. Г. Кирова, д.м., д-р Д. Златарева

17.05-17.30  Безсъние – класификация, диагностика, терапия - доц. Ив. Стайков, д.м.

17.30-17.55  Сънни нарушения и епилепсия – невропсихологични аспекти  - К. Стоянова, д.п.