Ново, по-прецизно ехографско изследване при заболявания на гърдата се провежда от лятото в клиниката по Образна диагностика на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда. Методът се нарича еластография, а рутинното му приложение стана възможно след като сектор Диагностика на заболяванията на гърдата към клиниката беше оборудван с нов ултразвуков апарат с широк диапазон от възможности.

Ехографската еластография е сравнително нов метод с висока ефективност при диагностицирането на лезии на гърдата. Методът е неинвазивен, базиран на механичните свойства на тъканите и по-точно на еластичността, и на възможността за деформация. В практиката се налагат два основни еластографски принципа  - strain elastography (при който се използва механична компресия) и shear-wave elastography (при който се използват фокусирани ултразвукови лъчи). В клиниката има възможност за приложение и на двата вида еластография при оценка на патологичните находки. Това дава възможност да се съчетаят предимствата на двата еластографски метода за максимално точни диагностични резултати.

Еластографията повишава възможността със средствата на ехографската диагностика да се различат доброкачествени от злокачествени формации. Чрез този метод може да се прави по-точна диференциация на най-често срещаните туморни образувания на гърдите - ненапълно течни кисти и фиброаденоми. Методът е приложим също при биопсия под ехографски контрол на съмнителни лезии, като повишава прецизността при провеждането на биопсичната процедура.

Свързани отделения