Системата DoseWatch има изключителна роля при управление на качествения контрол за оптимизиране на радиационното облъчване на пациентите при изследвания с компютърнотомографски апарат VCT64.

Проектът стартира пилотно за България и засега Токуда Болница София е единственото лечебно заведение в страната и региона, където се прилага.

Регистрацията и анализът на лъчевото натоварване е една от основните тенденции в диагностичната радиология и грижата за сигурността на пациента. Благодарение на новия проект, Токуда Болница ще може да следва тази тенденция и да прилага минимално количество облъчване при компютърнотомографските изследвания на своите пациенти.

“Използването на DoseWatch системата ще е от изключителна полза при управление на качествения контрол в Клиниката по Образна диагностика на Токуда Болница София”, заяви доц. Галина Кирова, завеждащ Клиниката по Образна диагностика. "Ежедневният анализ на данните ще е основа, на базата на която ще може да се стандартизират протоколите на изследване, да се оптимизират физичните параметри и респективно, да се редуцира облъчването на пациента при запазване на качеството на образа. Това е приоритетна задача на рентгенолози и производители на рентгенова апаратура в цял свят и следвайки тази тенденция, участваме в пилотния за страната проект с надежда за популяризиране и стандартизиране на качествения контрол в диагностичната рентгенология” - добави още доц. Кирова.

Свързани отделения