Може ли PCR-тестовете за доказване на COVID-19 да пропуснат инфекция с новия „английски вариант“ на вируса?

Автори: Проф. д-р Радка Аргирова, дмн
Д-р Веселина Колева, началник Клинична лаборатория

Като РНК вирус, причинителят на COVID-19 e склонен към мутации. Една от устойчивите мутации, популярна като „английски вариант“ (UK variant), се разпространява изключително бързо. При нея се установяват няколко изменения в участъци от гена, който кодира основния протеин, отговорен за навлизането на вируса в човешките епителни клетки - т.нар. Спайк протеин (Spike protein) или “шипчест” протеин.

Според изследванията до този момент, тези мутации са причина за по-висока инфекциозност - предаване и разпространение на вируса в географските области, където е потвърден. Има научни съобщения, че настъпилите изменения основно в S гена на вируса, водят до по-слаба чувствителност и специфичност на диагностичните методи, които използват само този ген за откриване на вируса. Има голяма вероятност при тези методи, базирани единствено на определяне на S-гена, инфекцията да не бъде открита.

В Болница Токуда за молекулярната диагностика на SARS-CoV-2 се използват само китове, които откриват участъци от два или три гена, различни от S-гена, които са доказано по-консервативни и специфични за вируса – например  RdRp, ORF1ab, N-гените. Така се избягва възможността за фалшиво-отрицателни резултати и пропускане на инфекцията.

Молекулярната диагностика с RT-PCR продължава да бъде стандарт в доказването на SARS CoV-2Пробата се взима от носоглътката и фаринкса, където най-напред попадат вирусните частици и най-рано могат да бъдат открити. RT PCR - тестовете са с най-висока чувствителност и специфичност.
"
Времевият интервал, в който е най-висока вероятността да се открият вирусни частици е от 3-я ден след заразяване до 10-14 ден от изявата на клиничните симптоми", припомнят специалистите в Болница Токуда.

Алтернативен вариант за доказване на инфекцията са бързите антигенни тестове, при които също се изследва секрет от носоглътката. За разлика от PCR-теста, който открива вирусни частици, антигенният тест доказва наличието на белтък от вирусната обвивка в пробата. Това ги прави подходящи за бърза ориентация при спешни състояния и пациенти с оплаквания, съмнителни за COVID-19. Препоръчителното време за тестване с антигенен тест е през първите 7 дни от появата на симптоми. При оплаквания с по-голяма давност или твърде скоро след рисков контакт, резултатът може да бъде фалшиво отрицателен.

Вижте повече информация за всички видове тестове за доказване на инфекцията и за наличие на антитела: 

Кой тест е подходящ за мен?

Тестове за доказване на активна COVID-19 инфекция:

Тестове за доказване на антитела след прекарана инфекция:

Комбинирани тестове