EMQN сертификат 2021 за откриване на мутации в EGFR гена при определяне на таргетна терапия

EMQN сертификатът за 2021 удостоверява, че Аджибадем Сити Клиник УМАБЛ Токуда е участвала в програмата за външен качествен контрол 2021 г. за белодробен карцином (NSCLC – tissue) и е оценена успешно с максимален резултат.

Резултатите от участието в програмата EMQN 2021 г. Scheme Lung cancer – NSCLC [tissue] е с максимален брой точки (2.00) по трите критерии на схемата; генотипиране 2.00, интерпретация на резултатите 2.00 и пациентска идентификация и точност на деловодството 2.00, като общ резултат е задоволителен (SATISFACTORY).

Външният качествен контрол е предназначен за оценка на аналитичния процес (генотипиране) и идентификация на генетичните резултати (биологична и клинична интерпретация на резултата от теста), включително цялостното оформление на генетичния резултат.

Генетичната лаборатория на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда гарантира, че резултатите от диагностичните молекулярно-генетични тестове за рак на бял дроб (EGFR генетични маркери) са точни и надеждни. Лабораторията предоставя висококачествена и бърза услуга, която задоволява нуждите на своите пациенти.