Урологичното отделение на МБАЛ „Токуда“ стана първият „Център за върховни постижения в ендоурологията“ на Cook Medical за България. Професионализмът и опитът на д-р Давидов и неговия екип, както и модерната технологична база на болницата, бяха високо оценени от американската компания, която е един от световните лидери в развитието и производството на урологични медицински изделия и апаратура.  Експертите от Cook Medical оцениха и стриктното спазване на всички световни протоколи и стандарти на работа и възможността на отделението да извършва най-модерните процедури за лечение в сферата на ендоурологията.

Като „Център за върховни постижения в ендоурологията“, отделението ще е домакин за провеждане на курсове, в чиято основна тематика ще са застъпени ”Перкутанна Нефролитолапаксия“ и „Флексабилна Уретероскопия“. В тези курсове ще имат възможност да участват специалисти от страната и чужбина, а Д-р Давидов, който е един от водещите уролози в България, ще предава своя опит и ще демонстрира възможностите на върховите технологии в медицината.

На 29 май с изключителен успех се проведе и първият от редица курсове, в който взеха участие лекари от водещи урологични отделения в страната – доц. Валери Марияновски от УМБАЛСМ Пирогов и д-р Васил Иванов от УМБАЛ Каспела. Програмата съдържаше общо седем случая, като  пет от тях бяха Перкутанни Нефролитолапаксии. Д-р Давидов приложи методика на работа, която се практикува във всички водещи референтни центрове на Cook Medical в Европа. В зависимост от големината на камъка процедурите бяха с продължителност между 20-40 минути, ефектът от които доказа значително по-щадящ за пациента метод на работа. Лекарите имаха възможност да преминат през всяка една стъпка на процедурата, както и да наблюдават различни варианти за избор на място за перкутанен достъп. Останалите два случая от обучението бяха Флексабилни Уретероскопии, при които лакарите използваха новия продукт на Cook Medical – Flexor Vue Endoscopy System, който изцяло замества използваните досега флексабилни уретероскопи. Това води до оптимизиране разходите на отделението свързани със закупуване на скъпа ендоскопска система, а в същото време ефикасността на процедутата се запазва.

Ендоурология Обучение Вега Медикал

Източник: ВегаМедикал 

Свързани отделения