У нас процедурата, която позволява на пациентите да изкарват повече време у дома и по-малко в болницата, се извършва единствено в МБАЛ Токуда, а екипът на отделението по Гастроентерология вече е поставил устройството на над 70 пациента

Злокачественият асцит представлява анормално натрупване на течност в перитонеалната кухина, което възниква в хода на някои онкологични заболявания. В много от случаите диуретичното лечение не дава резултат, което обрича болните на множество повтарящи се отбременителни парецентези. 

Най-популярният метод, използван от лекарите за лечение на рефрактерен малигнен асцит, е повтаряща се голяма по обем парацентеза и макар и успешна, тя има документирани рискове, които включват хиповолемия, загуба на протеин, чревно нараняване и кръвоизливи. Периодичните пътувания до болницата, необходими за източване и облекчаване на симптомите, също са недостатък на този метод. Пациентите често отлагат и забавят посещението си в болницата, поради дискомфорта, причинен от процедурата, свързаната с нея умора, замаяност, високи нива на болка и гадене след многократна парацентеза.

В тези случаи е подходящо приложението на перманентен перитонеален порт, чрез които пациентите източват ежедневно малки количества асцит в домашни условия, комбинирано с високо протеинова диета. 

Методът се утвърди в рутинната практика за евакуация на асцит и подобрява качеството на живот на пациентите, спестявайки им честото посещение на болницата и дискомфорта на традиционната процедура. В допълнение, интраперитонеалният порт увеличава продължителността на живота, поради липсата на свързаните с напредналия асцит усложнения и е финансово по-рентабилен от честите парацентези.

Сред останалите предимства на порта са намаляването на дозата на диуретиците и страничните ефекти от техния прием и липсата на риск от хипопротеинемия, поради ежедневна фракционирана евакуация на малки количества асцитна течност. 

Портът е семпло устроен и това позволява да се поддържа лесно в домашни условия от пациента, семейството му или болногледача. Предпазната клапасе затваря автоматично, почистването е удобно, а устройството свързва катетъра със дрениращия съд по много хигиеничен начин, без да са необходими капачки или допълнителни фиксации. 86% от пациентите не са изпитвали затруднения в източването, а на тези, които са имали неуспехи, е поставен нов успешен дренаж.

Честотата на инфекции е едва 3-7%,  като това винаги е свързано с неправилна експлоатация от страна на болния и близките. Необходима е грижа и редовно проследяване при пациенти на химиотерапия.

Важно е да се отбележи, че механизмът на поставяне на порта в перитониалната кухина  е минималноинвазивен, по метода на Селдингер под ехографски контрол и с локална анестезия.

Перманентен перитонеален порт се поставя единствено в болница Токуда.

Д-р Радин Цонев, началник на отделението по Гастроентерология и д-р Красен Иванов са поставили устройството на над 70  пациента до момента. Всички пациенти са с рефрактерен асцит и липса на отговор на диуретична терапия във високи дози (400 mg на спиронолактон и 160 mg на фуроземид / ден, отбелязват специалистите.  До момента на поставяне на системата ASEPT пациентите са извършвали регулярни парцентези през 2-3 седмици. 

“Нашият опит показа, че перманентния перитонеален порт (ASEPT) e много подходящ  при пациенти, получаващи палиативни грижи за рефрактерни злокачествени асцити”, посочва д-р Красен Иванов.

 

Свързани отделения