В рамките на събитието в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда бяха извършени интервенции на четирима пациенти със системата SpyGlass DS

Обучение на свои колеги от Унгария проведе д-р Петко Карагьозов, началник на отделението по Интервенционална гастроентерология в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда. По време на практическия уъркшоп на четирима пациенти с жлъчно-панкреатични заболявания бяха извършени дигностични и терапевтични процедури с помощта на единствената за България система за холангио и панкреатоскопия – Spy Glass DS. Процедурите бяха проведени в новата зала на Ендоскопския център в Болница Токуда, оборудвана за извършване на т.нар. ЕРХПГ (ERCP) процедури – ендоскопска ретроградна холангиопанркеатография.

Д-р Карагьозов е сертифициран обучител на системата Spy Glass DS за страните от Източна Европа и един от най-опитните интервенционални ендоскописти, които използват високоспециализираната техника.

При двама от пациентите бяха отстранени големи камъни в жлъчните канали, разположени в неудобни за достъп локализации и с неуспешни опити за премахване с конвенционалните ендоскопски техники. С помощта на прецизната система за оглед на жлъчния и панкреатичен тракт Spy Glass DS, екипът на д-р Карагьозов достигна и разби камъните лазерно, след което те бяха отстранени. При другите двама пациенти беше извършено допълнително диагностично уточняване на открити при конвенционални изследвания неясни находки в жлъчно-панкреатичния тракт.

Отделението по Интервенционална гастроентерология в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда има широки възможности за ендоскопска диагностика и лечение на заболяванията на чернодробно-жлъчната и панкреатична система. Единствената в страната апаратура за директна визуализация на жлъчните и панкреатични пътища позволява прецизна видеоендоскопска диагностика при неясни стеснения на жлъчните пътища и панкреатичния канал, предоперативна оценка на разпространението на туморни процеси, преканцерози, прецизиране на неясни дефекти в изпълването на жлъчния мехур, вземане на биопсии под визуален контрол. Терапевтично се третират камъни в жлъчно-панкреатичния тракт с големи размери и труднодостъпни локализации, комплексни стеснения на жлъчните пътища, разширяване и протезиране (стентиране) на жлъчните и панкреатичните канали и др.

Свързани отделения