Новости в кардиоторакалната рентгенология – 2011

Това е темата на годишната научна и образователна среща, която ще се проведе на 13 и 14 Май 2011 година в МБАЛ "Токуда Болница София"

Годишната научна и образователна среща «Новости в кардиоторакалната рентгенология – 2011», организирана от Българското Дружество по Кардиоторакална Рентгенология ще се проведе в Токуда Болница София на 13 и 14 Май 2011 година. Председател на дружеството и инициатор на събитието е началникът на Клиниката по Образна диагностика на Токуда доц.д-р Галина Кирова, дм.

В последните две години «Новости в кардиорентгенологията» се превърна в най-голямото рентгенологично събитие, адресирано към субспециалността кардиорентгенология. Качеството на презентациите и присъствието на водещи лектори в областта привличаше повече от 150 участника.

Тази година срещата се организира официално от Българското Дружество по Кардиоторакална Рентгенология с амбицията да се превърне в годишно научно събитие на обществото. Подкрепяна от Европейската Асоциация по Кардиорентгенология, нейната цел е да представи новостите в образната диагностика на сърцето и белия дроб, да запознае с технологичните постижения, да съдаде възможност за съвместна научна и преподавателска дейност.

«Новости в кардиоторакалната рентгенология» е среща, ориентирана към рентгенолози и клиницисти, интересуващи се от диагностика и лечение на заболяванията на белия дроб и сърцето. Редица добре познати български и чуждестранни лектори ще представят «правилата на изкуството» в областта.

Научната среща е организирана във вече добре известния си формат като водещи ще са темите рентгенова анатомия и физиология. Специално внимание ще се обърне на тясното взаимодействие сърце-бял дроб и интерпретацията на образа в тази насока с помощта на новите методи за неинвазивна диагностика. В края на срещата специално място ще бъде отделено на сесията, представяща трудни клинични случаи, чиято цел е да представи тясното взаимодействие между рентгенолози и клиницисти в ежедневната практика.

Добре дошли в София за годишната научна и образователна среща «Новости в Кардиоторакалната рентгенология 2011».

Повече информация и регистрация за събитието можете да направите на www.bsctr.bg

 

Свързани отделения