Екипът на клиниката разработва техника за невромониториране, която е иновативен метод за България и бе оценена високо на специализирана международна конференция

Представители на Клиниката по Неврохирургия - д-р Милко Милев, д-р Тома Спириев, д-р Лили Лалева - са единствените български лекари, които участваха на Световната конференция по интраоперативно невромониториране, която се проведе във Виена от 31 октомври до 2 ноември 2019 г. Изнесената от д-р Милев презентация за разработваната в Клиниката по Неврохирургия на Болница Токуда техника за невромониториране предизвика силен интерес сред участниците, включително и главния редактор на списанието на Американската асоциация по Клинична неврофизиология Journal of Clinical Neurophysiology. 

Интраоперативното невромониториране представлява съвкупност от електрофизиологични методи за наблюдение на нервни структури в тялото по време на хирургични интервенции. Целта е запазване на функционалната цялост на нервите, когато при операцията има риск да бъдат засегнати и увредени такива структури. Чрез стимулиране и отвеждане на електрически импулси от нервните тъкани посредством електроди се установява дали те работят нормално и дали има риск да бъдат прекъснати, което може да доведе до намалена подвижност или дори парализиране на частите от тялото, за които отговарят.      

В Клиниката по Неврохирургия на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда се извършва интраоперативно невромониториране на високо ниво, като двама от лекарите в екипа (д-р Милко Милев, д-р Тома Спириев) са в ход на сертифициране от Световната федерация по Невромониториране. Екипът развива авангардна техника за невромониториране, която позволява набюдаване на дейността на очедвигателните нерви (нервите, отговорни за движението на очните ябълки) чрез отвеждане на електрически сигнали от очедвигателните мускули. Прилага се предимно при операции на доброкачествени тумори в мозъка или в други подходящи случаи, когато се оперира в областта на основата на черепа и има опасност да бъдат засегнати очедвигателните нерви и да се намали подвижността на очните ябълки. Иновативен елемент в тази техника, разработен от екипа на Клиниката по Неврохирургия, е поставянето на специализирани нишкови електроди в непосредствена близост до фините очни мускули под ехографски контрол. Така се постига внимателно позициониране на електродите без допълнителен риск от травма на деликатните структури на окото и прилежащите към него тъкани. Също така се подсигурява висока селективност и специфичност на получените в хода на операцията резултати и правилното идентифициране на нервите и се спомага безопасното извършване на операцията.

Движението на очните ябълки в синхрон е важно за правилното изграждане на зрителния образ и нарушенията му могат да доведат до двойно виждане, стесняване на полето на виждане, вторично развитие на мързеливо око, а в някои случаи и до функционална слепота. Интраоперативното мониториране на очедвигателните нерви е сложен процес поради малкия им размер и трудното локализиране на нервите и техните мускули. Изисква специализиран опит и прецизност в изпълнението и поради тази причина се прилага рядко. Въведената от екипа техника на ехографски контрол позволява по-широкото приложение на този тип невромониториране. Така се подобряват възможностите за съхраняване функцията на тези нервни структури и се подсигурява по-лесен избор на безопасно поле на операцията. Приложението на метода може да увеличи сигурността за пациентите при мозъчни операции и да спомогне за запазването на неврологична функция. 

Представена презентация на Световната конференция по интраоперативно невромониториране, Виена, 31.10 - 02.11.2019 г.:

M. Milev, T. Spiriev, L. Laleva, S. Stoyanov, V. Nakov. Utility of ultrasound imaging in the placement of extraocular muscle needle electrodes. Proceedings of ISIN 2019, Vienna, Austria.

Свързани отделения