Cънните нарушения и епилепсията са тема на втория интердисциплинарен семинар – практическа неврология, организиран от Клиниката по неврология на МБАЛ „Токуда Болница София”. Крайната цел на семинара е оптимизиране терапията на множеството пациенти с епилепсия и/или сънни нарушения и споделяне на опит с лекарите от доболничната помощ за новите възможности за диагностика и лечение на неврологичните състояния.

Сънят заема до ⅓ от живота на човек, като нарушенията на съня и бодърстването са проблем за близо 30% от населението в света. Най-често срещаното нарушение на съня е инсомнията или безсъние. Това е сън с неадекватно или лошо качество. Хората, страдащи от инсомния се сблъскват със следните проблеми: трудно заспиване, ранно събуждане, дневна умора. Инсомнията предизвиква тревожност, депресия, влошаване на качеството на живот. Може да доведе до високо кръвно налягане, риск от диабет, нарушен имунитет, когнитивен дефицит. При пациентите, страдащи от безсъние  се регистрират 50% повече пътнии злополуки.

Друго често нарушения на съня е обструктивната сънна апнея. Засяга около 4% от мъжете и 2% от жените на средна възраст. Характеризира с повтарящи се и продължаващи повече от 10 секунди прекъсвания или намалявания на дихателния поток. Главните симптоми са хъркане, спиране на дишане по време на сън - обикновено се отбелязват от партньорът в леглото, изразена дневна сънливост, неотморяващ сън, събуждане с чувство на задушаване и паника от невъзможност за дишане. Около половината от пациентите страдат от повишено кръвно налягане, а около половината от болните с мозъчен инсулт имат дихателно нарушение по време на сън. Обструктивната сънна апнея повишава 2-2.5 пъти риска от исхемичен мозъчен инсулт. Сънната апнея се среща толкова често колкото астмата, но в много от случаите остава недиагностицирана. Последствията са: автомобилни инциденти (15-20% от всички катастрофи в световен мащаб се дължат на заспиване на волана), изразена дневна сънливост, нарушено качество на живот, нарушение на концентрацията и вниманието и дългосрочни: артериална хипертония, сърдечни заболявания, исхемичен мозъчен инсулт, нарушен глюкозен толеранс.

Епилепсията е хронично заболяване на главия мозък. В световен мащаб 5-10 случая на 1000 човека страдат от епилепсия. В България честотата на епилепсията е около 10 случая на 1000 човека, като към 2005 г. са регистрирани официално около 80 000 случая на епилепсия, от които 30 000 деца.