Над 100 лекари на семинар по повод Световния ден на ХОББ в Токуда

На 12 декември 2011 се проведе Национален пулмологичен семинар, посветен на „Коморбидност при ХОББ: Практиката среща науката". Събитието бе организирано от Пулмологично отделениекъм Клиника по Вътрешни болести на МБАЛ "Токуда Болница София"   съвместно с Българското дружество по белодробни болести и Българското дружество по кардиоторакална рентгенология. Повод за провеждането е Световният ден на ХОББ, който се отбелязва на 16 ноември 2011 година.

Националната среща премина при силен интерес. На форума присъстваха над 100 специалисти по пулмология, кардиология, ендокринология, гръдна хирургия. Лекарите взеха активно участие в интерактивни дискусии, посветени на световните тенденции и новости в диагностиката и лечението на коморбидност при ХОББ, важността на мултидисциплинарния подход като златен стандарт в лечението на ХОББ.

Доц. Коста Костов - Председател на ръководството на Българското научно дружество по пулмология и фтизиатрия предложи на аудиторита да се инициира ежегодно организиране и провеждане на пулмологични дни, по време на които да се извършват безплатни профикатични прегледи в клиниките в цялата страна за да се обърне внимание и да се информира обществото за обхвата и социалната значимост на белодробните заболявания, както и да се обединят усилията на всички медицински специалности в полза на навременното диагностициране и ефективната терапия при коморбидни пациенти.

 

Свързани отделения