Специалистите представиха отлични новаторски разработки за присъждане на образователна и научна степен доктор (PhD) 

Темата на научната дисертация на д-р Гелев е “Ретрограден достъп при реканализация на хронични оклузии на коронарни артерии”. Специалистът е пионер в прилагането на метода сред инвазивните кардиолози в България и представи обширно проучване с много голяма собствена група пациенти. Подходът е помогнал в много случаи на сложни запушвания на сърдечните съдове, при които с традиционния метод  инвазивното лечение не е възможно и достатъчно. Ретроградният достъп представлява проникване до мястото на коронарната лезия от задната страна на съда през друг проходим съд. Процедурата изисква голям опит и експертиза, а чрез нея успешното интервенционално лечение достига до 90%. 

Научното жури в състав: доц. д-р Димитър Николов, дм, началник на Клиника по Кардиохирургия в Болница Токуда, проф. д-р Асен Гудев, дмн, проф. д-р Борислав Георгиев, дм, проф. д-р Пламен Гацов, дмн и доц. д-р Добрин Василев, дм, безапелационно присъди научната степен “Доктор” за отличната работа на д-р Гелев.

В сферата на ритъмните нарушения д-р Васил Трайков представи дисертационен труд на тема: Катетърна аблация при предсърдно мъждене: процедурни характеристики и роля на структурите, изявяващи тригерна активност във фибрилаторния процес”. Проучването върху голяма група пациенти от три центъра - Болница Токуда, Университетска Болница в град Сегед, Унгария и Университетска Болница във Филаделфия, САЩ и е първото по рода си в България, което представя процедурните резултати и успех от лечението на предсърдно мъждене с катетърна аблация. Д-р Трайков е един от малкото електрофизиолози в страната с изключителен опит и резултати в приложението на метода. За своя новаторски научен труд той получи отлични отзиви от членовете на научното жури и колеги кардиолози. Журито в състав: проф. Д-р Милена Станева, дм, началник на Клиника по Ангиология в Болница Токуда, проф. Д-р Асен Гудев, дмн, проф. Д-р Тошо Балабански, дм. проф. д-р Иван Груев, дм, доц. д-р Мария Токмакова единодушно даде най-висока оценка и присъди научната степен “Доктор” на д-р Трайков.

 

Свързани отделения