На 3 юли 2019 (сряда) от 17.00 до 18.00 ч. (българско време) може да гледате уебинара на мед. физик Емил Георгиев от Клиниката по Образна диагностика на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

Темата на уебинара е Оптимизация на Компютър-томографски изследвания чрез DoseWatch софтуер за автоматично регистриране на лъчевото натоварване

Мед. физик Емил Георгиев ще представи практически опит в използването на софтуер DoseWatch (GEHC), който представлява комплексно решение за управление на радиационната доза на пациентите, подложени на КТ изследвания. Ще бъдат показани и анализирани предприетите мерки, водещи до намаляване на лъчевото натоварване, примери за оптимизация и съответните икономически ползи. Темата на уебинара е част от неговата докторска дисертационна работа.

След семинара ще има Q&A сесия, в която ще може да зададете своите въпроси в чата.

 

Регистрирайте се на този линк>

Дата: 3.07.2019 г., 17 ч българско време

Мед. физик Емил Георгиев работи в Клиниката по Образна диагностика на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда. За времето на специализиция той преминава редица курсове, допълнителни обучения и практически занятия в сферата на рентгеновата и радионуклидна диагностика, магнитно-резонансна образна диагностика, клинична дозиметрия, метрология на йонизиращите лъчения, радиактивност в околната среда, радиоекология, дозиметрия и лъчезащита. През 2014 г. печели втора награда на седмия национален конкурс за млади учени „Young and Energetic Scientists-YES“. Е. Георгиев активно участва в процесите за оценка и контрол на качеството на апаратурата, изграждането и въвеждането на нови протоколи и техники на изследване, оценката на лъчевото натоварване и радиационната защита на персонала и пациентите. 

Клиниката по Образна диагностика, ръководена от проф. Галина Кирова защити максималните пет звезди при оценка на качеството на клиничната работа и получи сертификат Eurosafe Imaging Stars. Този сертификат се присъжда на клиники, които доказано следват правилата за добра медицинска практика и прилагат холистичния подход към пациента, спазвайки всички правила на радиационната защита. По този начин, Kлиниката по Oбразна диагностика на болницата се превърна в първата в България и единствена в групата на Аджибадем, покрила всичките 21 критерия, разделени в 6 групи - оптимизация, обосновка, качество и безопасност, обучение, проучване, прилагане на регулацията.

Свързани отделения