Кръв не се продава, а се дарява! 192 държави по света отбелязват Деня на кръводарителя

Достъпът до безопасна кръв е от ключово значение, както за лечението, така и за спешните интервенции. 

Дарената кръв може да помогне на пациенти, страдащи от животозастрашаващи състояния да живеят по-дълго и с по-добро качество на живота и е незаменима в сложни медицински и хирургични процедури, има и съществена, животоспасяваща роля в грижите за майката и новороденото.

“Кръв не се продава, а се дарява! Всеки от нас може да спаси живот като дари кръв, информира и насърчи хората около себе си да извършват животоспасяващия акт на солидарност редовно. Добре е младите хора да даряват кръв 2-3 пъти годишно, защото има сериозен недостиг на кръв, а кръводаряването не крие рискове за кръводарителя”, отбелязва д-р Емилия Алова, началник Лаборатория по Трансфузионна хематология в Болница Токуда

Кръвта е жизненоважна за лечението на болните по време на всякакви извънредни ситуации. След обявяване на извънредното положение на 13 март всички центрове по трансфузионна хематология в страната алармираха за значителен спад на желаещите да дарят кръв. Това ограничава възможностите за попълване на депата от кръв и кръвни съставки, необходими в страната ни, предупредиха от МЗ.

Гражданите трябва да знаят, че извършените в световен мащаб научни проучвания не съобщават за предаването на коронавируси (какъвто е и COVID-19) чрез трансфузия или трансплантация. Следователно желаещите могат да дарят кръв без да има какъвто и да е риск за здравето им. Освен това трансфузионните центрове в страната извършват рутинен скрининг на кандидат-кръводарителите и не допускат кръводаряване от лица с клинично проявени респираторни инфекции.

Можете да дарите кръв във всеки център по трансфузионна хематология.

През 2020 г.  достъпът до безопасна кръв все още е привилегия на малцина. Повечето страни с ниски и средни доходи се борят да осигурят кръв, тъй като даренията са малко, а оборудването за изследване на кръвта е ограничено. 

Адекватното снабдяване с безопасна кръв може да бъде осигурено само чрез редовни дарения от доброволни неплатени кръводарители. 

В този контекст, преди 15 години Световната здравна организация определи специален ден, в който да се благодари на кръводарителите и да насърчи повече хора да даряват кръв безвъзмездно. Световният ден на кръводарителя се провежда всяка година на 14 юни - рождения ден на откривателя на кръвните групи Карл Ландщайнер.

Целите на тазгодишната кампания на Световната здравна организация са:

  • Да бъдем признателни на хората, които даряват кръв и насърчават повече хора да започнат да даряват

  • Повишаване на информираността за необходимостта от увеличаване на наличността на кръв за употреба навсякъде и винаги, когато това е необходимо за спасяване на животи

  • Информираност за необходимостта навсякъде по света от достъп до безопасно кръвопреливане, както и за неговата роля в предоставянето на ефективна здравна помощ и постигане на универсално здравно покритие

  • Мобилизиране на подкрепа на национално, регионално и глобално ниво сред правителствата и организациите за инвестиране в укрепване и поддържане на националните кръвни програми 


ВАЖНО ЗА КРЪВОДАРИТЕЛЯ

Повече информация за кръводаряването можете да намерите на сайта на Националния център по трансфузионна хематология (НЦТХ) >

  •  КОЙ МОЖЕ ДА ДАРИ КРЪВ

Всеки здрав човек на възраст между 18 и 65 години, за когото лекар прецени, че кръводаряването не застрашава здравето му и дарената кръв е безопасна за нуждаещите се от нея.

  • КЪДЕ МОГА ДА ДАРЯ КРЪВ

Във всеки център по трансфузионна хематология.  В рамките на  работно време, там те очакват стационарните екипи.

Ежедневни са усилията на Националния център по трансфузионна хематология (НЦТХ)  за организиране на мобилни екипи за кръводаряване. Можеш да следиш този уеб сайт и да се информираш за всички текущи кръводарителски кампании.

  • В КАКВО СЕ СЪСТОИ ПРОЦЕДУРАТА ПО КРЪВОДАРЯВАНЕ

Попълва се декларация за здравословното ви състояние и се подписва такава за информирано съгласие.

Следва преглед от лекар и предварително определяне на стойностите на хемоглобина.

Количеството на дарената кръв е около 450 мл. 

Всички консумативи по време на кръводаряването са индивидуални, еднократни и стерилни.

Цялата процедура ще Ви отнеме 20-30 мин.

  • КАКВО СЕ СЛУЧВА СЛЕД КРЪВОДАРЯВАНЕ

Получавате право на законен 2-дневен платен отпуск и подкрепителна закуска.

7 дни след кръводаряването ще получите безплатно резултати за изследвания за СПИН, Хепатит B и C и Сифилис.

Количествено кръвта Ви се възстановява за 24 часа, а качествено - за 3-4 седмици.