Практически семинар на тема: "Мултигенни прогностични, предиктивни и тераностични сигнатури в онкологията" се проведе в Токуда Болница София. Лектори бяха д-р Себастиен Соваж от OncoDNA SA, Gosselies, Belgium, д-р Кристоф Петри от Sividon Diagnostics GmbH, Cologne, Germany и д-р Джеймс Маккий - лектор в University College London и консултант на London Oncology Clinic и Princess Grace Hospital.

Дискутираха се новите методи за идентифициране на туморите и персонализиран избор на лечение, генни анализи и мултигенни тестове за преценка на риска от унаследяване на рака. Темите и имплементирането на новите модели са особено важни в иновационен аспект за бъдещето в лечението на онкологичните заболявания.

Свързани отделения