Четири сложни случаи на пациенти със заболявания на жлъчно-панкреатичната система бяха извършени по време на събитието в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

Отделението по Интервенционална гастроентерология на Аджибадем Сити Клиник, водено от д-р Петко Карагьозов беше домакин на международен уъркшоп за работа със системата за директна визуализация на жлъчно-панкреатичния тракт Spy Glass DS. Сред участниците бяха известните сръбски гастроентеролози проф. Иван Йованович, президент на Сръбското дружество по гастроинтестинална ендоскопия, част от Европейското дружество по гастроинтестинална ендоскопия (ESGE), и проф. Срджан Джуранович, национален представител на Европейската организация Крон и колит (ECCO), и двамата многократни участници и представители в европейски и световни гастроентерологични форуми. В уъркшопа се включиха и гости от Ирландия и Русия.

Обучението, проведено от д-р Петко Карагьозов премина с презентационен теоретичен модул и извършване на процедури в ендоскопската зала в Болница Токуда с помощта на единствената в България система за холангио и панкреатоскопия – SpyGlass DS. Бяха извършени четири сложни случая, включителнодве диагностични процедури при неясни стеснения на жлъчните пътища (хилусни стенози), отстраняване на голям камък в общия жлъчен канал при пациент с хирургично променена анатомия на стомаха, както и едно диагностично изследване на панкреаса (панкреатоскопия).

Д-р Карагьозов е сертифициран обучител на системата SpyGlass DS за Централна и Източна Европа, Близкия изток и Северна Африка, като вече е провел редица обучителни уъркшопове в в Болница Токуда и в чужбина за специалисти от Унгария, Египет, Сърбия и др.

Отделението по Интервенционална гастроентерология в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда има широки възможности за ендоскопска диагностика и лечение на заболяванията на чернодробно-жлъчната и панкреатична система. С помощта на високоспециализираната  апаратура се извършва видеоендоскопска диагностика при неясни стеснения на жлъчните пътища и панкреатичния канал, туморна диагностика, дефекти в изпълването на жлъчния мехур, отстраняват се камъни в жлъчно-панкреатичния тракт с големи размери и труднодостъпни локализации, третират се комплексни стеснения на жлъчните пътища чрез разширяване и протезиране (стентиране) и др.  

Свързани отделения