Лекари от България, Черна Гора, Босна и Херцеговина, Сърбия и Македония се включиха в обучението, проведено от проф. Иван Стайков, началник на Клиниката по Неврология и Медицина на съня, д-р Николай Михнев, дм и д-р Анелия Симеонова, лекари с дългогодишна практика и опит в диагностицирането и лечението на нарушенията на съня. Двудневната програма с лекции и практически уъркшопове бе фокусирана върху полиграфската и полисомнографската диагностика на обструктивна и централна сънна апнея.

Проф. Стайков откри семинара с приветствие от изпълнителния директор на болницата д-р Венелина Милева, след което представи съвременен цялостен преглед на заболяването сънна апнея, проблем, от който страдат милиони хора по света. Д-р Николай Михнев изнесе две лекции за критериите за скориране на резултатите от респираторна полиграфия и полисомнография, и за титриране с CPAP и BiPAP апарати - златен стандарт в лечението на сънна апнея. В практическата част участниците имаха възможност да видят на живо монтиране и анализ при полисомнография. В няколко сесии те получиха основни умения за свързване на необходимата апаратура на пациента за изследване по време на сън, както и за снемане и анализиране на получените резултати.

Клиниката по Неврология и Медицина на съня в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда разполага с диагностична лаборатория за изследване на нарушенията на съня като специалистите имат висока квалификация, множество проведени международни специализации и дългогодишен опит в диагностиката и лечението на тези заболявания, включително в клинични изпитвания в тази област. Това е един от най-големите в страната центрове за диагностика и лечение на всички заболявания, свързани с нарушенията на съня и бодърстването, които според последната международна класификация са над 60 вида. Тук се извършва прецизна диагностика, ръчно скориране на полиграфските и полисомнографските записи, както и ръчно титриране на налягането при лечение с CPAP и BiPAP, което е златният стандарт в сомнологията.

Проведеното международно обучение е първото по рода си на тази тема у нас и беше окачествено като изключително полезно от участниците.